REGERING WIL GOEDKEURING PARLEMENT VOOR HUURSUBSIDIE MINDER DRAAGKRACHTIGEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De regering, zal, mits de Nationale Democratische Partij de verkiezingen van 25 mei wint van het parlement toestemming krijgen om huursubsidie te geven aan minder draagkrachtigen.

Minister  André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( Socavo), heeft tijdens de openbare vergadering van dinsdag gepleit voor het introduceren van huursubsidies aan personen met een laag salaris en niet in staat zijn de huur van hun woning maandelijks te betalen. Misiekaba heeft het parlement er op voorbereid ernstig rekening te houden met zijn voorstel en dat hij bij de komende begrotingsbehandeling met een compleet plan zal komen naar het college om de huursubsidie gedaan te krijgen. Het voorstel zou overigens gedragen worden door de regering.

In het verleden is er volgens Misiekaba al sprake geweest van huursubsidie. Alleen had het geen structuur en fundamenteel karakter. “Wij zijn van oordeel dat je het fundamenteel moet aanpakken wat betekent dat dit tot in de begroting moet worden geregeld”, zegt Misiekaba. Wanneer wij bij de volgende begrotingsbehandeling bij u als parlement komen ga ik er van uit dat u niet zal schromen om ons in de gelegenheid te stellen om op een fundamentele manier de faciliteiten te creëren om huursubsidies te geven”, hield de bewindsman het college voor.

De subsidie zou niet alleen hoeven te bestaan uit een financiële uitkering, maar kan ook andere vormen hebben. Gedacht wordt aan subjectsubsidie in termen van fiscale voordelen.

Zo kan bijvoorbeeld iemand die SRD 2000 verdient en een huis moet betalen van SRD 1000 een fiscale korting krijgt en minder belasting betaalt.

Daarnaast wordt gedacht aan heffingskortingen, maar ook subject subsidie als een faciliteit voor ondernemers en mensen die bouwen en bereid zijn hun gebouwde woning te verhuren voor de lagere inkomens klasse. In dat geval krijgt de ondernemer dan ook een subsidie

Op Socavo is volgens de minister al een discussie begonnen om goed te definiëren welke personen vallen onder de armoede grens en lage inkomens. Hij wijst er op dat in de Surinaamse situatie er samengestelde inkomens zijn waar twee tot drie mensen wel in staat zijn een redelijke huishuur te betalen. “het armoede vraagstuk is dus een fundamenteel ander vraagstuk dan het probleem van huisvesting”, zegt Misiekaba.

De minister zegt dat het huisvestingsplan van de regering Bouterse zal worden aangepast. Daarin zal de Stichting Volkshuisvesting getransformeerd worden tot een woningbouwcorporatie. Het zal worden geprivatiseerd om samen met andere woningbouwcorporaties onder gelijke condities woningbouwprojecten tot stand te brengen. Er zal boven alle coöperaties een huisvesting autoriteit komen die toezicht en controle moet houden op het woningbouwplan van de regering. Voor de autoriteit zou een aparte wet in het leven geroepen moeten worden. Anders kan het ook dat in de nieuwe huurwet die nu in behandeling is de huurcommissie te belasten met het werk van de huisvesting autoriteit.

UNITEDNEWS