RIJSTBOEREN INGENOMEN MET VELDBEZOEKEN PRESIDENT

“Als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt, zal het zeker impact hebben op de samenleving. De risico’s voor de gezondheid zijn niet te overzien, vandaar dat een integrale aanpak van deze situatie noodzakelijk is.” Dit heeft de president kenbaar gemaakt op 28 januari 2023 tijdens een presentatie over de rattenplaag. 

Het staatshoofd begrijpt de paniek onder de samenleving, nadat het bekend werd dat er sprake was van een plaag, “maar het onverantwoord gebruik van pesticiden moet men achterwege laten.” Tijdens de presentatie heeft Tjaan Bharos, trekker van de commissie rijst rattenplaag Nickerie, ook aangegeven dat er mogelijk sprake is geweest van onjuist gebruik van pesticiden. Dit heeft gezorgd voor vele dode dieren in december vorig jaar.

Tijdens de presentatie is gebleken dat er een toename is geweest in de rattenpopulatie, die mogelijkerwijs gezorgd heeft voor een productieverlies van ongeveer 15 procent in het afgelopen jaar. Gebleken is dat de rijstvelden in de oostelijke polders het meest getroffen zijn. Bharos wijst erop dat ondanks een mogelijke afname van de rattenpopulatie in januari 2023 er toch voorzichtig omgegaan moet worden met de ratten, omdat die altijd blijven bestaan. Ze kunnen wel minder worden in aantal.

Santokhi zegt dat de commissie een permanente structuur moet krijgen om samen met stakeholders de rattenplaag onder beheersbare proporties te brengen. Het staatshoofd is ingenomen met het onderzoek dat de commissie heeft gedaan naar de situatie rondom de rattenplaag. Ook in de voorstellen en aanbevelingen van de commissie om de situatie te beheersen kan het staatshoofd zich terugvinden.

Gebleken is dat de rijstvelden in de oostelijke polders, Henar Polder en Middenstandspolder het meest getroffen zijn. Betere voorlichting naar de boeren en gemeenschap toe over hoe om te gaan met de rattenplaag, zal de komende periode plaatsvinden. Op dit moment is er geen ernstige dreiging voor de voedselproductie, maar het staatshoofd vraagt wel alertheid van eenieder om erger te voorkomen.

PERSBERICHT|CDS

 

 

 

 

Facebook Comments Box