RONNY BRUNSWIJK EN DEW SHARMAN, MOGELIJK NIEUWE VOORZITTER EN VICE VOORZITTER DNA

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Als alles volgens de plannen van de nieuwe coalitie ( VHP, ABOP, NPS en PL ) verloopt worden vandaag Ronny Brunswijk, voorzitter van de ABOP en Dew Sharman de van van de VHP, respectievelijk gekozen worden tot voorzitter en vice voorzitter van het parlement.

De nieuwe coalitie heeft zondag voor het laatst nog vergaderd over niet slechts de bijzondere vergadering die vandaag wordt gehouden in het parlement maar ook om elkaar te verzekeren dat de gemaakte afspraken in uit hun samenwerkingsverband worden nageleefd en de voorgedragen kandidaten ook worden gekozen. De afgelopen dagen dreigde de nieuwe coalitie in een patstelling te geraken nadat de structuren van de ABOP en die van de NPS het oneens bleken te zijn met de verdeling van functies en ministersposten.

Binnen de VHP was eerder Krishna Mathoera de kandidaat voor het vice voorzitterschap. Zij heeft in Paramaribo van alle gekozen parlementariërs de meeste stemmen behaald, ook meer dan NDP-voorzitter Desi Bouterse. Voorzitter Chan Santokhi van de VHP heeft eerder nog bevestigd dat Mathoera die de meeste stemmen heeft behaald zich voorbereid om vice voorzitter te worden. Ook binnen de ABOP was er onder de gekozen 8 parlementariërs en de structuren van de partij lange tijd sprake van dat Marinus Bee naar voren moest worden geschoven voor de functie van voorzitter van het parlement. Echter is daar al eerder de knoop doorgehakt en zal Brunswijk zelf deze functie bekleden.

Hoewel de vier partijstructuren zich hebben neergelegd in de uiteindelijke kandidaten, was een combinatie van Marinus Bee en Krishna Mathoera voor velen een meer acceptabele leiding voor het nieuwe parlement.

Volgens een verklaring van de VHP, heeft Mathoera zelf aangegeven geen ambities te hebben voor de functie van vice voorzitter. Anderzijds wordt vernomen dat Mathoera waarschijnlijk het parlement zal verruilen voor een ministersfunctie.

Voor het kiezen van de voorzitter en de voorzitter van het parlement is een normale meerderheid vereist. Afhankelijk van de gevoerde gesprekken met de nieuwe grootste oppositie partij de NDP is het volgens bronnen mogelijk dat die geen kandidaten naar voren schuift waardoor de verkiezing van Brunsswijk op weinig tegenstand hoeft te rekenen. “Maar we kennen ook de verrassingen bij vorige verkiezingen”, zegt een NDP-bron, verwijzend naar eventuele tegenkandidaten. De nieuwe coalitie heeft zondag ook de andere functies in het parlement met elkaar besproken. De VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien wordt de fractieleider van de fractie van de nieuwe coalitie die uit 33 leden bestaat.

Door de huidige leiding van het parlement en een afvaardiging van de nieuwe coalitie is een behoorlijke voorbereiding gepleegd om de vergadering van vandaag vlot te laten verlopen. De vergadering begint officieel om 10.00 uur. Echter wordt om 09.00 uur het oudste gekozen lid Soewarto Moestadja beëdigd door president Desi Bouterse als waarnemend voorzitter van het parlement. Hij mag dan de vergadering leiden totdat de nieuwe leiding is gekozen. Na de verkiezing van de Voorzitter en vice voorzitter worden de andere leden van het parlement gekozen. Vandaag zal de nieuwe voorzitter ook bekend maken op welke dag het nieuwe parlement bijeen komt voor het kiezen van een nieuwe president en vice president voor Suriname.

UNITEDNEWS