STAATSOLIE VERHUIST NAAR ANDER MINISTERIE

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto: NPS-voorzitter Gregory Rusland.

Staatsolie Maatschappij Suriname zal niet langer vallen onder het Ministerie van Natuurlijk Hulpbronnen (NH).

Suriname’s grootste bedrijf, qua omzetten en productie, wordt onder gebracht bij het nieuw op te zetten Ministerie van Olie en Gas waar de politieke partij NPS de scepter zal voeren in het nieuw kabinet. “Dat is op dit moment de stand van zaken”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland.

Eerder was het niet nodig om een apart ministerie voor de olie-industrie op te zetten, omdat de huidige productie van Staatsolie in wereldperspectief relatief klein is. Met de enorme olievondsten voor de kust komt daarin verandering.

De olie-industrie zal de komende jaren grote sprongen vooruit maken. Vandaar dat het nu wel noodzakelijk is om deze sector los te koppelen van de andere verantwoordelijkheden die NH op zich heeft, waaronder de drinkwatervoorziening en de elektriciteitssector. “Staatsolie als bedrijf heeft een belangrijke taak vervuld de afgelopen 40 jaar, maar nu met die volgende stap moet je dus gaan kijken van: Voldoet Staatsolie nog aan de verwachtingen die wij als samenleving zouden moeten hebben? Met het gaan naar die volgende fase zou je die overheid moeten belasten met een aantal taken, institutionele taken, omdat je de hele verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de oliesector niet bij één bedrijf kan laten. Je zal dus als staat bepaalde activiteiten moeten gaan uitvoeren. En dat betekent dat vanuit de regering speciale aandacht daaraan besteedt zou moeten worden”, legt Rusland uit.

De olie-industrie is onderdeel van de energiesector. Onder andere omstandigheden zou de energiesector in haar geheel gecentraliseerd kunnen worden, maar de NPS zit met andere politieke partijen in de coalitie die ook hun eigen inzichten hebben met betrekking tot de verdeelposten en politieke verantwoordelijkheden. “We beseffen ook de politieke realiteit van vandaag in Suriname. We hopen dat we natuurlijk tot een vergelijk kunnen komen om te zeggen van: wij gaan die speciale aandacht aan besteden. Wij gaan kijken naar die ontwikkeling van het land, en we gaan die besluiten moeten nemen die we moeten nemen.”

UNITEDNEWS