STAATSOLIE ZIET NOG GEEN AANLEIDING VOOR VERTRAGING OLIEPROJECT BLOK 58

Foto: Annand Jagesar, Managing director van Staatsolie Maatschappij Suriname.
Voor Staatsolie is er nog geen enkele reden om uitvoering van het project om de eerste offshore-olie te produceren in Blok 58 te vertragen.

Zo reageert de maatschappij op mededelingen van TotalEnergies-topman Patrick Pouyanné, dat een eventuele studie om de productiekosten zo laag mogelijk te houden zou kunnen leiden tot een vertraagde executie van het project. Staatsolie meldt dat ze vooralsnog vasthoudt aan de eerder door TotalEnergies geopperde tijdlijn omdat er in voornoemd blok opties zijn om de productie sneller te doen plaatsvinden. Aan de andere kant zijn er factoren die wat extra inspanning zouden kunnen vergen om de projectkosten te beheersen.

“Het is nu nog te vroeg om te praten over een vertraging van het project. Dit zal in de komende maanden blijken uit marktonderzoek van TotalEnergies. Als er extra inspanningen nodig zijn, zijn er nog steeds mogelijkheden om eventuele vertraging in te lopen”, stelt Staatsolie in een verklaring in reactie op de mededelingen van Pouyanné tijdens een presentatie voor investeerders begin deze maand.

Pouyanné gaf daarbij onder andere aan dat het Blok-58-project belangrijk is voor TotalEnergies en dat daarom alles aan gedaan wordt om vóór het einde van dit jaar een definitief innvesteringsbesluit te nemen.

Staatsolie laat weten dat er momenteel in verschillende delen van de wereld olieprojecten op gang komen die in combinatie met de mondiale inflatie hebben geresulteerd in stijging van de kosten voor materialen en diensten. Over de kosten voor het aanleggen van boorputten en daaraan gerelateerde activiteiten zei TotalEnergies-topman Pouyanné, dat de kosten zeker meewegen bij het nemen van het definitieve investeringsbesluit.

Maar ook wordt gekeken naar alternatieven om de effecten van hogere prijzen op te vangen of wordt nagegaan een gunstiger moment af te wachten voor het afsluiten van contracten met toeleveranciers. Het laten meewegen van de kosten is een belangrijk onderdeel in het proces om tot een besluit voor een investering te komen. Zijn opmerkingen gingen, aldus Staatsolie, over alle activiteiten van TotalEnergies en niet specifiek over Suriname.

Volgens Staatsolie wil de Franse maatschappij het project in Blok 58 zo snel als mogelijk van de grond krijgen. Beide bedrijven blijven zich richten op realisatie van het project volgens de afgesproken tijdslijn met als doel de eerste olieproductie in 2028 te realiseren.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box