STROPERS TE BRAAMSPUNT AANGEHOUDEN DOOR JACHTOPZIENERS.

Door de Jachtopzieners van de Afdeling Natuurbeheer/ LBB van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), op het Braamspuntstrand, zijn op 23 april 2021 twee personen aangehouden.

Deze 2 personen hebben de kans genomen om illegaal het strand te betreden om vervolgens over te gaan tot het stropen van krapé- en aitkanti nesten. De jachtopzieners van Natuurbeheer, die alert waren, betrapten deze stropers op heterdaad met 1219 stuks krapé- en aitkanti eieren. Zowel de eieren als hun boot en machine zijn ter plekke in beslag genomen.

De stropers zijn middels een proces-verbaal overgedragen aan de politie te Geyersvlijt, waarbij zij in verzekering zijn gesteld. Het Braamspuntstrand, welke deel uitmaakt van het bijzonder beheersgebied Noord Commewijne – Marowijne, is een van de zeeschildpadden legstranden in Suriname. Het beheer van dit beschermd gebied valt onder Hoofd Lands Bosbeheer. Hoewel dit strand door natuurlijke processen aan het verdwijnen is, leveren antropogene handelingen hun bijdrage om het proces te versnellen.

Om de nesten en de zeeschildpadden te beschermen, zijn er jaarlijks medewerkers en jachtopzieners van LBB/Natuurbeheer op de zeeschildpadden legstranden van Suriname aanwezig. Het is ten strengste verboden om zeeschildpadden, hun nesten en legstranden te verstoren.

Ook het betreden van de legstranden zonder schriftelijke toestemming van het Hoofd LBB is verboden. Het in bezit hebben, kopen, verkopen, transporteren, nuttigen, ten geschenke aanbieden van zeeschildpad eieren is volgens de jachtwet verboden. Vanwege de verscherpte COVID-19-maatregelen is Braamspuntstrand gesloten voor derden.

PERSBERICHT|CDS

 

Facebook Comments Box