SURINAAMSE SEABOB GARNALEN GEWILD EN GECERTIFICEERD OP INTERNATIONALE MARKT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Surinaamse Seabob garnaal, blijkt een zeer gewild zee product te zijn op de internationale markt. Nadat eerst de export van deze garnaal soort naar internationale markten werd tegengehouden, kan het nu rekenen op een internationale certificering.

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft recent op zijn ministerie een commissie geïnstalleerd om te waken over de continuïteit en de kwaliteit van Surinaamse Seabob garnalen. “Wij hebben al zoveel gedaan om de plaats in te nemen die wij nu innemen. Wij hebben een gemeenschappelijk doel, en dat is de sector duurzaam te houden. Dit is van belang om de certificering die wij met heel veel inspanning hebben bereikt te behouden”, zegt Prahlad Sewdien die namens de sector het woord voerde. Het opzetten van een commissie voor deze sector is dus van eminent belang. In deze gemengde commissie hebben zowel de public als de private sector zitting. Namens het ministerie van LVV hebben zitting Radjeskoemar Asraf voorzitter, Kishan Rattan, Gaushmi Poeran en Mario IJspol. De private sector wordt vertegenwoordigd door Jude Jagroop (Heiploeg Suriname NV), Frits Hijmans(Sail), Satesh Kodai (Artisanale visserij) Kishan Sewdien (Namoona) en Mehzabeen Ramsaroep namens de kustwacht. De commissie is geïnstalleerd voor een periode van een jaar.

Door samenwerking van de vangers van dit type garnalen in Suriname, is bewerkstelligd dat het proces van de vangst van de Seabob garnalen internationaal is gecertificeerd en op de internationale markt nu de 1ste plaats bezet van de meest gevraagde garnalen soort. De Seabob garnalen sector levert ook een behoorlijke bijdrage aan de economie van het land en biedt meer dan 1000 arbeidsplaatsen. Er zijn meer dan 20 boten die een werkgebied van groter dan 12 mijl op zee hebben.

“Dit is een voorbeeld hoe private en public sector samen een heel goede samenwerking kunnen hebben en prachtige resultaten kunnen boeken. Ik ben een voorstaander van deze combinatie en spreek de hoop uit dat ook op andere gebieden deze samenwerking tot stand kan komen” zegt LVV-minister Parmessar. Eén van de vereisten in de vergunningsvoorwaarde is het hebben van een Vessel Monitoring System, (VMS). De minister heeft na onderhandelingen kunnen bewerkstelligen, dat er een goedkoper VMS-systeem wordt aangeschaft dan de huidige, maar ook de aflossing van het systeem is veel soepeler. Het ligt aan de eigenaren van de trawlers als ze willen overgaan op dit goedkoper systeem. “Ik wil u vragen op de ingeslagen weg voort te gaan, u vergadert 1 keer per maand, ik verwacht elke maand een verslag van deze vergadering met de nodige statistieken en eventuele knelpunten zodat samen kan worden nagegaan wat te doen” gaf de minister aan en wenste de geïnstalleerde commissie succes toe.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/wp-content/uploads/2019/02/United-News-Banner-Kayak-290px-x-250px.jpg