BOUW EN CONSTRUCTIE SECTOR VREEST FINANCIELE CRISES NA WIJZIGING WET OP STAATSCSHULD

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Met de aanname van de gewijzigde wet op de staatschuld is de ‘financiële crises’, zoals voorzitter Anthony Wong van de Algemene Aannemers Vereniging ( AAV) het uitdruk, compleet en zal het zich in de komende periode duidelijk laten gevoelen in de gemeenschap.

De bouw en constructiesector wordt er nu al mee geconfronteerd. De sector, die volgens de AAV-voorzitter één van de graadmeters is om de economie te meten, zegt dat er een complete stilstand dreigt op te treden in deze sector. Over het algemeen zal nu het ondernemen veel duurder worden, omdat met het verhoogd leengedrag van de overheid, Suriname in een spiraal terecht komt van het steeds hogere rente’s en terugbetalingsverplichtingen. Wong die dinsdagavond één van de gastsprekers was op de maandelijkse discussieavond van Kenniskring in het Lallarookh gebouw zegt dat het niet anders kan dat de regering geld uit de economie zal moeten onttrekken om aan haar verplichtingen te voldoen. Van het weinige aanbod dat er is aan publieke werkzaamheden, die door de overheid worden aangeboden gaat het merendeel ook nog naar buitenlandse bouw en constructiebedrijven. Een voorbeeld daarvan is de bouw van het nieuwe gebouw voor De Nationale Assemblee. De uitvoering daarvan is, jammer genoeg gegund aan een buitenlands bedrijf. “Dat betekent dat het geld daarvoor niet in de Surinaamse economie terecht komt of blijft maar naar het buitenland gaat, terwijl het evengoed onder dezelfde voorwaarden aan een Surinaamse onderneming gegund had kunnen worden”, zegt wong.

Om de financiële crises te verduidelijken die met de aangenomen gewijzigde wet manifest wordt, legt Wong uit dat het lenen van geld voor populistische doeleinden en de consumptieve sfeer er geen geld in omloop wordt gebracht binnen de economie. Het geld verdampt en wordt niet gebruikt voor diepte investeringen, zoals het diversifiëren van de economie. Hij beklaagt zich erover dat het Surinaams aandeel in de publieke projecten behoorlijk klein is.

“Wanneer in het buitenland infrastructurele en andere constructie werken worden verricht is het gericht om de lokale economie te ondersteunen. In Suriname zien we totaal iets anders als we kijken naar de lange termijn contracten die zijn gesloten met de Chinese onderneming Dalian.

Ook de spineffecten worden steeds minder, omdat in het geval van Dalian dit buitenlands bedrijf hun eigen toeleveringsbedrijven heeft, voor bijvoorbeeld steenslag, zand en andere benodigde materialen om straten te asfalteren.

Wong zegt dat Suriname niet de verdiencapaciteit heeft om geleende schulden terug te betalen. “We zijn een commodity-base economie en als we de prijzen moeten betalen op de wereldmarkt zal dat een directe invloed hebben op onze economie. Naar zijn weten heeft de regering nu al een totale schuld van SRD 19 miljard die het moet betalen aan uitgevoerde publieke projecten. “Meer gaan lenen betekent niets anders dan de wereld op zijn kop”, zegt Wong.

Van een prudent beleid, waar conservatief met geleend geld wordt omgesprongen en waar er wordt bezuinigd kan volgens de AAV-voorzitter geen sprake zijn. Op de discussieavond hebben Wong als andere sprekers zoals Roy Bhikharie Maisha Neus en Sham Binda erop gewezen dat de minister van Financiën volgens de wet nog altijd hoofdelijk aansprakelijk is voor het overschrijven van het leenplafond. Bhikharie wijst er ook op dat het wegschrappen van het strafrechtelijk deel uit de wet, totaal niet geldig is volgens het rechtsprincipe. Daar de wijziging van de wet, nog voordat het is gewijzigd is aangevochten bij het Openbaar ministerie, wordt met de aanname, volgens wet de onafhankelijkheid van de rechterlijke aangetast. “Dat de coalitie de wet, ondanks smeekbedes van tal van maatschappelijke groepen heeft doorgedrukt is duidelijk dat de regering en de coalitie lak hebben aan de informatie en adviezen die vanuit de gemeenschap worden aangedragen.

De kritiek van vooral Binda op het beleid van de regering was bij de discussieavond niet mals. Hij is ervan overtuigd dat Suriname wordt geleid door een criminele bende en dat het de politiek en de samenleving ontbreekt aan eenheid, gebrek aan kennis om de zittende regering naar huis te sturen.

UNITEDNEWS