SURINAME EN FRANS-GUYANA GAAN SAMEN DE GRENSRIVIER CONTROLEREN TER BESTRIJDING VAN COVID-19

Op 9 april 2020 vond een virtuele bilaterale bijeenkomst plaats tussen Surinaamse en Franse autoriteiten over het beheer en de handhaving van de veiligheid van de bovenvermelde gemeenschappelijke grens.

Beide partijen memoreerden het gezamenlijke communiqué tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek over COVID-19-maatregelen die in maart 2020 zijn uitgevaardigd.

De Surinaamse en Franse autoriteiten wezen erop dat solidariteit, dialoog en samenwerking cruciaal zijn om samen de COVID-19-pandemie in te dammen en te bestrijden.

De vertegenwoordigers onderstreepten het belang van respect door de bevolking aan beide zijden en herhaalden hun oproep aan deze bevolking om de instructies van de respectieve autoriteiten strikt toe te passen, met name de sluiting van de grens door de Surinaamse autoriteiten op 14 maart en de versterkte aanwezigheid van de Surinaamse en Franse autoriteiten op de rivier als middel om de verdere verspreiding van COVID-19 te beheersen en in te dammen.

Beide zijden bevestigden hun committering om de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana verscherpt te zullen controleren en om gezamenlijke maatregelen te nemen ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van de bevolking van de twee staten.

De Surinaamse en Franse autoriteiten zorgen nu al voor een dagelijkse aanwezigheid op de Marowijne -rivier om de sluiting van de grens te handhaven.

Uit gezondheidsoverwegingen organiseert elke partij haar aanwezigheid met eigen middelen.

Elke partij heeft een contactpunt aangewezen om continue samenwerking en coördinatie in Albina en Saint Laurent du Maroni mogelijk te maken.

De controle activiteiten van elke partij zullen worden geleid door de volgende principes:
i. het oversteken van de rivier is verboden, om te voorkomen dat personen oversteken en het virus verspreiden aan de andere oever.
ii. de boten die de Franse oever verlaten, worden teruggevoerd naar de Franse grenspost;
iii. de boten die de Surinaamse oever verlaten, worden teruggevoerd naar de Surinaamse grenspost;

iv. de door de ene of de andere staat voorgestelde repatriëringen zullen alleen via de
gebruikelijke diplomatieke kanalen tussen de twee landen worden beoordeeld.

PERSBERICHT|MINISTRIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Facebook Comments Box