SURINAME WERKT MEE AAN INSTELLING GEZAMELIJKE CARIBISCHE IDENTITEITSKAART

Leiders van elf landen in het Caribisch gebied hebben een historische overeenkomst ondertekend die gericht is op het bevorderen van digitale transformatie en innovatie in de regio.

Een belangrijk aspect van de overeenkomst is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke validatie van nationale identificatie en referenties op basis van interoperabele digitale identiteit. Dit zal de uitwisseling van informatie vergemakkelijken en de samenwerking tussen de lidstaten versterken. Om de digitale transformatie-inspanningen te ondersteunen, zijn de leiders ook overeengekomen om een regionaal datacenter op te zetten. Dit centrum zal dienen als een veilige en efficiënte opslagfaciliteit voor gegevens en zal bijdragen aan het verbeteren van de cybersecurity in de regio. Daarnaast zal er een gemeenschappelijk platform worden gecreëerd waarop digitale oplossingen kunnen worden gedeeld tussen de verschillende overheden.

Het ‘Port of Spain Commitment on Digital Transformation’ benadrukt het belang van samenwerking tussen de lidstaten om digitale ontwikkeling te stimuleren en de economische groei te bevorderen.

Deze overeenkomst is ondertekend door Trinidad en Tobago, Antigua en Barbuda, Barbados, Belize, Curaçao, Dominica, Grenada, Haïti, Suriname, St. Kitts en Nevis, en St. Vincent en de Grenadines.

De leiders van deze landen zijn het erover eens dat digitalisering een cruciale rol speelt in het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de levens van hun burgers. Een van de belangrijkste punten in de overeenkomst is het streven naar grensoverschrijdende erkenning van digitale identiteitskaarten. Dit zal de mobiliteit tussen de landen vergemakkelijken en de toegang tot overheidsdiensten vereenvoudigen. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan gegevensprivacy en -bescherming. De leiders begrijpen het belang van het waarborgen van de privacy van individuen en het beschermen van hun persoonlijke gegevens in het digitale tijdperk.

De bijeenkomst in Port of Spain heeft een belangrijk forum geboden voor het bespreken van grensoverschrijdende uitdagingen en het ontwikkelen van innovatiestrategieën. Het is duidelijk dat de leiders van de Caribische landen erkennen dat digitale transformatie van essentieel belang is voor de toekomstige ontwikkeling van de regio. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap in de richting van een gezamenlijke inspanning om de digitale kloof te overbruggen en de voordelen van technologie te benutten voor alle burgers.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box