SURINAME’S LANGE TERMIJN BUITENLANDSE KREDIETWAARDIGHEID VERDER VERLAAGD DOOR FITCH

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ratingsbureau Fitch heeft maandag de lange termijn buitenlandse schuldpositie van Suriname weer naar beneden bijgesteld.

Op 26 oktober was de waarde al afgezwakt naar de ‘C’ positie. Vandaag gaat die verder omlaag naar, Restricted Default. De downgrading komt nadat Suriname niet in staat bleek te zijn de rente van US 25,4 miljoen op de Oppenheimer lening van USD 550 miljoen af te lossen. Dit had al op 25 november moeten plaatsvinden. Op 30 december van dit jaar moet er een aflossing gedaan worden van in totaal USD 23 miljoen, bestaande uit een aflossingssom en een rentebedrag voor de lening van USD 125 miljoen die is genomen op de internationale kapitaalmarkt om de Afobakastuwdam bij de Alcoa /Suralco af te betalen.

Suriname moet tot december dit jaar voor beide leningen een totaal bedrag betalen van USD 48,5 miljoen. Voor wat betreft de Afobaka lening behoud Suriname de ‘C’ status, omdat daarvoor er een herschikkingsproces is begonnen met de schuldeisers. De downgrading is vandaag bekendgemaakt door Fitch. Het ratingsbureau blijft echter bij haar commentaar dat Suriname een wanbetaler is.

Suriname heeft voor beide leningen herstructurering aangevraagd bij de schuldeisers en gevraagd om een zogeheten ‘stand-still positie van de schulden.

De schuldeisers hebben intussen hiermee ingestemd. Dit betekent dat het betalen van het bedrag van USD 48,5 miljoen kan worden uitgesteld tot april van het volgend jaar. Voorwaarde is wel dat er een financieringsprogramma met het Internationale Monetaire Fonds wordt overeengekomen.

Fitch merkt op dat het vragen van een ‘standstill’ van de schulden de structurele schuldpositie van Suriname niet zal veranderen. Dit is volgens de kredietbeoordelaar een weerspiegeling van de hoge schuld van de overheid, die naar verwachting eind 2020, 137% van het bruto binnenlandsproduct zal bedragen, zonder enige overeenkomst met crediteuren. Fitch voorspeld ook nog een structureel groot begrotingstekort, moeilijke financieringsvoorwaarden en een acuut tekort aan vreemde valuta. Fitch verwijst hiervoor naar haar eerdere kredietratings voor Suriname in Juli van dit jaar toen de kredietwaardigheid van ‘CC’ naar ‘C’ werd bijgesteld in oktober. Suriname heeft in enkele maanden twee keer om een herstructurering gevraagd. Elke keer weer ging de kredietwaardigheid verder omlaag.

Fitch wijst er op dat Suriname het nog matig doet als het gaat om politieke stabiliteit, rechtstaat, institutionele versterking en de controle op corruptie. Dit zijn belangrijke indicatoren bij de Wereldbank.

De onlangs gehouden vreedzame verkiezingen en de overgang van de ene naar de andere regering hebben wel gezorgd voor een gemiddelde tot positieve rangschikking als het gaat om deelname aan politieke processen en rechtstaat. Echter wordt nog benadrukt dat er sprake is van een hoge mate van corruptie.

Wil Suriname in aanmerking komen voor betere kredietbeoordelingen, zal gelet moeten worden aan het bestedingspatroon van de overheid. De schulden moeten op en zodanige structurele manier geherstructureerd worden in en normale afbetalingsregeling met de schuldeisers. Pas dan zal Fitch op basis van een toekomstanalyse over de bereidwilligheid en het vermogen van Suriname om aan haar schuldverplichtingen in vreemde valuta te voldoen, positievere ratings toekennen.

UNITEDNEWS