UITBAGGERING SURINAMERIVIER NIET VAN INVLOED OP VISSERIJSECTOR

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De uitbaggering van de Surinamerivier zal geen effect hebben op de visserijsector.

Volgens het Zuid-Afrikaanse consultantbureau SRK Consultant dat in opdracht van de Maritieme Autoriteiten Suriname (MAS) een sociaal- en milieuonderzoek verrichtte op de locaties waar er gebaggerd zal worden, zal het uitbaggeren van de Surinamerivier geen effect hebben op de visserijsector. Het onderzoek is met het Visserscollectief gedeeld. De vissers hebben tijdens de informatiesessie geen bezwaren opgeworpen. Het voornemen is om nog dit jaar een aanvang te maken met het baggeren van de Surinamerivier.

Wel zijn er enkele kritische vragen gesteld aan de MAS en de vertegenwoordigers van SRK. Sommige vragen konden niet direct beantwoord worden, maar werden genoteerd en de toezegging is gedaan dat de antwoorden alsnog naar de vissers, via het Visserscollectief, opgestuurd zullen worden.

Een van de vragen had te maken met de eventuele gevolgen van extra vertroebeling van de rivier voor de aanwezigheid van de vissen nabij de monding.

Daar worden de netten uitgezet. Sue Reuther van SRK zegt dat daarmee rekening is gehouden. Het gebaggerd materiaal wordt dusdanig afgezet dat het niet richting de monding stroomt. Overigens zal gedurende de broedperiode en het hoogseizoen niet gebaggerd worden. Volgens Reuther is bewust hiervoor gekozen om de visserijsector tegemoet te komen en om de visstand niet aan te tasten.

Naast het tegemoetkomen van de vissers is ook op hun een beroep gedaan om calamiteiten en oponthoud van het project te voorkomen. De consultant wees hen erop om niet in de buurt van de vaargeul te komen zoals dat reeds is vastgelegd in de vergunningsvoorwaarden. Het Visserscollectief zegde alle medewerking toe en de hoop is uitgesproken dat de werkzaamheden bij de monding van de Surinamerivier inderdaad geen effect zullen hebben op de visstand. De ontmoeting tussen de stakeholders vond plaats te Nieuw Amsterdam in het district Commewijne.

UNITEDNEWS