VAKBEWEGING KLAAR VOOR DEELNAME SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond

De Sociaal Economische Raad (SER) zal op maandag 14 september 2020 worden geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi. De vakcentrales die hierin zitting zullen nemen zijn de Vakcentrale C-47, het Algemeen Verbond van Vakbewegingen in Suriname (AVVS De Moederbond) en de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO).

Afgelopen woensdag hadden de besturen van deze organisaties een onderhoud met de president over de instelling van de SER en zijn er gemeenschappelijke doelen uitgezet. Het dispuut binnen de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) is op tactische wijze benaderd, om te voorkomen dat het invloed zal zijn op het functioneren binnen de SER. De bedoeling van het onderhoudt met de verschillende organisaties was, om duidelijkheid te brengen in de afvaardiging van de vakbeweging binnen de Staatsraad en de SER. Standpunten van bonden die buiten RAVAKSUR vallen en vakorganisaties die andere meningen hebben dan van de meerderheid binnen RAVAKSUR, zullen via de Moederbond vertaald worden. Jan Haakmat en Imrick Edam zullen namens de Moederbond zitting nemen in de SER. “Ik verwacht van mijn mensen dat ze agressief hun werk doen binnen de Sociaal Economische Raad. En nu nog meer, omdat de president heeft aangegeven dat hij de problematiek rond die crisis voor een groot deel op tafel wil leggen bij de Sociaal Economische Raad”, zegt Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond.

UNITEDNEWS