VAN TRIKT LEGT BEZWARENDE VERKLARINGEN AF TEGEN HOEFDRAAD, HAUSIL EN KIRPALANI

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ex governor en medeverdachte Robert van Trikt heeft in de geruchtmakende rechtszaak van de Centrale Bank van Suriname CBvS bezwarende verklaringen afgelegd tegen ex minister Hoefdraad van Financiën en directeur Faranaz Hausil, Legal, Compliance & International Affairs van de bank.

Volgens van Trikt waren die twee van alles op de hoogte, gingen samen op reis om zaken te doen en hebben veel bekokstoofd, waardoor hij nu in de problemen is geraakt. Waar van Trikt op de eerste zitting in november van het vorig jaar zich zwaar concentreerde op Hoefdraad en hem voor leugenaar uitmaakte, was het dinsdag tijdens de voortzetting van de zaak, Hausil die het zwaar moest ontgelden. Dit tot ergernis van de Hausils advocaten Raoul Lobo en Murwin Dubois.

Vooral Lobo kon de manier waarop van Trikt zich ontdeed van alle betrokkenheid als het ging om grote geldbedragen die werden overgemaakt naar het Belgisch bedrijf Clairfield, die opdrachten voor de bank moest uitvoeren en andere betalingen, kwamen verkeerd over bij de jurist.

“Die jongen is een slimme internationale accountant met vijf opleidingen. Als het op zijn vakgebied aankomt, zijn we hier niet opgewassen tegen hem”, zei Lobo die van mening is dat door toedoen en de bezwarende uitlatingen van, van Trikt zijn cliënt ‘nodeloos bij deze rechtszaak is betrokken en achter de tralies vertoeft.

Lobo maakte in zijn poging kortgeding rechter Maytrie Kuldipsingh ervan te overtuigen dat een voorlopige invrijheidstelling van zijn cliënt gerechtvaardigd is, de rechter en officier van justitie Cynthia Klein, het compliment dat die zich dinsdag niet hebben laten pakken door van Trikt en zich behoorlijk hebben geconcentreerd op de juridische aspecten van deze zaak.

“Hij werd er helemaal rood van en begon te zweten toen het op het juridische vlak aankwam” zei Lobo. Het stoort hem enorm dat van Trikt, met tal van vaktermen en beschuldigingen aan Hausil zich vrij probeerde te praten van de overmakingen van gelden die ver overschreden waren dan contractueel is afgesproken. “Deze verklaringen zijn allemaal achteraf de gelden zijn intussen overgemaakt om nu te komen stellen dat Hausil ervoor verantwoordelijk is geweest om hem te waarschuwen dat zaken contractueel niet kloppen doet niets ter zake”. Zijn collega Dubois die ook Hausil verdedigt maar ook de advocaat is van Hoefdraad, ziet op dit moment nog geen conflict situatie wat zijn ril betreft. Hij is het echter wel eens met Lobo dat Hausil nodeloos bij deze zaak is betrokken. Dubois zei na afloop van de zitting op vragen van UnitedNews, dat wanneer in het proces blijkt dat zijn positie conflicterend wordt hij Hoefdraad niet langer zal verdedigen maar voor Hausil zal kiezen.

“U moet concreet antwoord geven op de vragen en niet met een lange uitleg komen”, hield de rechter hem inderdaad vaker voor. Met vakkennis verdedigde van Trikt bijkans drie uren hoe is omgegaan met de kasreserves van de banken, de aankoop van panden door de centrale bank ten behoeve van de staat, de overmakingen van gelden naar Clairfield en zijn betrokkenheid als aandeelhouder bij het accountantsbedrijf Orion Assurance and Advisory NV. Op die manier verdedigde hij ook de aankopen van voertuigen en andere tenlasteleggingen.

Naast Hoefdraad en Hausil moest ook voormalig president Commissaris bij de centrale bank, Vijay Kirpalani, het ontgelden. De verklaringen van Kirpalani in het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem ontkende hij. De rol van de voormalige president commissaris riep echter veel vragen op bij de rechter. Ervin Kanhai die de advocaat is van, van Trikt wilde weten als Kirpalani als zakenman ooit verzoeken heeft gedaan om in aanmerking te komen voor vreemde valuta. Hierop antwoorde van Trikt bevestigend en zei dat hij het heeft afgewezen. Kirpalani zou tegen de ex governor verklaringen hebben afgelegd waaruit blijkt dat van Trikt hem niet heeft gekend als president commissaris. Ook zou Kirpalani het niet op prijs hebben gesteld dat van Trikt hem langer dan een kwartier heeft laten wachten om een raadsvergadering te plannen. De voormalige governor onthulde dat de president commissaris van hem verwachtte, in zijn handelszaak te komen om te vergaderen, wat hij zou hebben geweigerd. In het relaas van, van Trikt is hij volledig in deze zaak geluisd. De getuigenverklaringen weersprak hij en blijft er bij dat Hausil, Hoefdraad en Kirpalani van al zijn handelingen op de hoogte zijn geweest.

UNITEDNEWS