VES: RECHTSSTAAT VERTRAPT DOOR HAAR BESCHERMERS

Auteur: Wilfred Leeuwin.

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) besteedt in haar jongste publicatie van het vakblad ‘Inzicht’ in een nawoord aandacht aan het vertrappen van de rechtsstaat, en nog wel door de overheid als beschermers daarvan.

Volgens de VES is met name het niet voorkomen dat twee veroordeelden van de decembermoorden (Desi Bouterse en Stanley Dijksteel) hebben weten te vluchten, een deuk in de rechtsstaat. De autoriteiten en verantwoordelijke diensten hebben gefaald, of zelfs bewust hieraan meegewerkt, stelt de VES. De kans was aanwezig dat zij zouden vluchten, en er is niets gedaan om het te voorkomen. De VES schrijft in het nawoord van haar publicatie dat het aanbrengen van schade aan de rechtsstaat de afgelopen periode vaker is voorgekomen.

Genoemd worden het vluchten van de oud-directeur van de SLM, een oud-adviseur verbonden aan het kabinet van de President, en de adviseur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Al deze personen worden verdacht van het verrichten van ontoelaatbare handelingen.

Helaas blijkt dat er geen reinigend mechanisme is binnen het systeem, waarbij er consequenties volgen. Dit is slecht voor de rechtsstaat en tast de rechtsbeleving van de burgers aan.

Een niet optimaal functionerend rechtssysteem is ongunstig voor het investeringsklimaat. Investeerders zullen niet geneigd zijn om te investeren in een situatie waarbij er sprake is van “klasse justitie”, de criminaliteit hoogtij viert, burgers en ondernemers worden overvallen en beroofd, en de politie deze zaken niet oplost.

In de publicatie roept de VES President Chandrikapersad Santokhi op de grondrechten van de burgers te beschermen. De President dient de Grondwet op elk moment na te leven en deze altijd te beschermen, zegt de VES. Met zijn handelingen aangaande het boek “Corruptie op hoog niveau” heeft de President de plank volledig misgeslagen.

De VES oordeelt niet over de inhoud van het boek. De insinuaties door de auteur dienen door de justitiële autoriteiten worden onderzocht. De VES veroordeelt wel de handelingen vanuit het hoogste gezag om, buiten een oordeel van de onafhankelijke rechter, een mediabedrijf te sommeren om inbreuk te doen aan de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

Bovendien wordt ook veroordeeld dat een boekhandel wordt geïnstrueerd om de verkoop van het boek te stoppen. Met deze handelingen vertrapt het hoogste gezag de Grondwet, terwijl juist dit gezag zorg dient te dragen voor de bescherming van de grondrechten van burgers. “Dit is zorgelijk”, zegt de VES.

Gronduitgiftebeleid

In de publicatie wordt ook aandacht besteed aan het grondbeleid van de overheid. Al tientallen jaren is dat een bron van zorg en corruptie. We kennen de gevallen van de diverse stichtingen die werden misbruikt voor grondzwendel met grondhuurpercelen. Diverse ministers in de vorige regeringen moesten het veld ruimen. Helaas zien we dat de afgelopen jaren de perikelen en corruptie rondom het gronduitgiftebeleid doorgaan en ogenschijnlijk ongekende vormen aanneemt.

De VES heeft de afgelopen jaren brieven gestuurd naar de President en de DNA-voorzitter voor het grondig hervormen van het gronduitgiftebeleid, waarbij het hele raamwerk van wetten, regels en procedures rondom de gronduitgifte op de operatietafel wordt gelegd, zodat een transparant systeem van gronduitgifte wordt opgezet.

Helaas hebben de autoriteiten sinds de Sabakoe-schandalen controle verzaakt en wordt de samenleving nu geconfronteerd met gronduitgifte van honderden hectares. De grondroof gaat maar door, de autoriteiten grijpen niet in, laten juist de zaken op hun beloop en creëren hierdoor ruimte voor nog meer gesjoemel. Clientisme, nepotisme en een inkomstenbron voor de partijkas voeren nu de boventoon als het gaat om gronduitgifte.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box