“VOORKOM DOORHALING IN BEVOLKINGSREGISTER”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Als na onderzoek blijkt dat een persoon tenminste een jaar niet meer woonachtig is in een bepaald ressort en verzuimd hiervan aangifte te doen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), wordt deze ambtshalve doorgehaald in het bevolkingsregister.

Uit onderzoek van de laatst gehouden Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen, in 2015, stuitte het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) op zeker 38.000 onbestelde oproepingskaarten. De grote hoeveelheid aan oproepingskaarten vertegenwoordigd een aantal zetels indien die gebruikt zouden worden. “Er is weliswaar een wettelijke verplichting op het doorgeven van verhuizingen, doch de praktijk blijkt weerbarstiger. Burgers laten het om onbekende reden vaak na om hun verhuizing door te geven bij het Bureau voor Burgerzaken”, zegt BiZa-minister, Mike Noersalim. In het Besluit Bevolkingsregister van 4 mei 1921 zijn er regels vastgesteld voor het houden van het Bevolkingsregister in Suriname. De verplichting voor de burgerij is ook duidelijk geregeld.

Dat 38.000 oproepingskaarten niet zijn gebruikt lag vooral aan het gegeven dat de betrokken burgers elders staan ingeschreven, dan ze daadwerkelijk wonen. “Om die reden achten wij het noodzakelijk om een ter inzage legging van de voorlopige kiezerslijsten te organiseren”, zegt Noersalim.

Tegen eind augustus 2019, gaat de ter inzage legging van de voorlopige verkiezingslijsten van start. Nadien wordt overgegaan tot het doorstrepen van de namen.

UNITEDNEWS