WETBOEK VAN STRAFRECHT KRIJGT URGENTE AANPASSING OP ZEDENMISBRUIK

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Het aanzetten en verleiden van kinderen onder de 18 jaar tot het doen van seksuele handelingen en hen daartoe aanzetten krijgt nu een speciale plaats in het wetboek van strafrecht.

Elke denkbare onzedelijk handeling, versturen van seksueel getinte, beelden via het internet, zoals, sociale media, whats-app of welk andere communicatie middelen dan ook zal voortaan strafbaar zijn. Het strafbaar stellen van deze vorm van aanzetten waarbij er nog geen sprake is van actieve seksuele handelingen, is een voorstel van de regering en wordt in het aangepast wetboek van strafrecht ‘grooming’ genoemd. Echter wil en eist het parlement dat het wetboek verder wordt aangepast. Naast ‘grooming’ wordt voortaan ook het verspreiden, doorsturen en publiceren van seksuele afbeeldingen en seksfilmpjes van personen zonder dat zij daar iets van afweten zwaar gestraft.

Een persoon die zo een afbeelding of filmpje krijgt kan slechts ongestraft blijven wanner na het krijgen van het materiaal, het niet verder wordt verspreid en meteen aangifte daarvan wordt gedaan bij de politie. De parlementaire commissie die de wijzigingen in het wetboek van strafrecht voorbereidt gaat no verder en laat in de wet ook opnemen dat ook het publiceren van schokkende beelden van bijvoorbeeld verkeersongevallen waarbij de privacy van betrokkenen wordt geschonden strafbaar zal zijn.

Volksvertegenwoordigers in het parlement waren het bij de openbare commissievergadering van vrijdag het er over eens dat zich een zeer ernstig maatschappelijk probleem ontwikkeld in de samenleving. Het aanzetten van kinderen onder de 18 jaar tot het doen en seksuele handelingen en hen verleiden wordt geplaats onder de noemer van kindermishandeling en seksueel misbruik. Volgens sommige leden zoals Carl Breeveld ( DOE) en Krishna Nathoera (VHP) horen kinderen in een veilige omgeving op te groeien.

Mathoera die het maatschappelijk probleem dat zich heeft ontwikkeld vanuit een recent rapport belichtte zegt dat jaarlijks 5000 kinderen slachtsoffers zijn van lichamelijk geweld en 8000 van seksueel geweld.

Het rapport geeft aan dat in 2018 er 52 verkrachtingen van kinderen hebben plaatsgevonden. Dit zijn slechts geregistreerde gevallen. Over 2019 zijn er geen cijfers beschikbaar. “Als we echt op onderzoek gaan zullen de cijfers vele malen hoger zijn”, zegt Mathoera. Zij en Breeveld wijzen er op dat de overheid gefaald hebben in een ernstige verantwoordelijke taak en de plicht kinderen te beschermen. Waar het een kinderrecht is voortkomend uit verdragen zijn het anderzijds ook verdragen die de overheid verplichten die bescherming te bieden. Kinderen kunnen vaak geen aangifte doen, zijn afhankelijk en durven dat vaak ui angst ook niet. “Het is daarom heel belangrijk dat wij als ouders verantwoordelijkheid op ons nemen en de om kinderen te beschermen serieuzer gaan nemen.

Volgens het rapport dat is samengesteld door de onderzoekster Julia Ter Borg is het belangrijkste doel van kinderbescherming het ontwikkelen van beleid op niet slechts de ontwikkeling, maar ook de persoonlijkheid van kinderen. Verwaarlozing en seksueel misbruik leiden tot fysieke pijn en stress, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld worden ernstig aangetast en heeft een negatieve impact op de ontwikkeling van het kind. Een derde van kinderen die slachtoffers zijn geweest van mishandeling en seksueel misbruik gebruikt op latere leeftijd ook weer geweld, pleegt verkeerde seksuele handelingen, zorgt voor overlast en komt in de criminaliteit terecht en of raakt verslaafd aan alcohol of drugsgebruik.

Gezien de omvang van het probleem dat volgens assembleevoorzitter Jennifer Geerlings Simons extra aandacht geniet zal haast worden gezet bij het aannemen van de wijzigingen in het wetboek van strafrecht. Maandag al wordt deze kwestie verder bediscussieerd in een openbare vergadering waarna de wijzigingen in het wetboek worden opgenomen.

UNITEDNEWS