WISSELKOERS EN WINKELPRIJZEN ZULLEN MOETEN DALEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De enige geldige wisselkoers is die van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Geldwisselkantoren mogen geen vreemde valuta meer verkopen, alleen opkopen.

Het vreemd geld mogen zij niet zelf houden, maar zo gauw mogelijk verkopen aan de CBvS. Lokale chartale transacties in vreemde valuta zijn niet langer toegestaan. Dit betekent dat er geen vreemde valuta gevraagd mag worden voor goederen en diensten. Dit geldt ook voor huur, hypotheek en aflossingen. Er mag geen valuta opgenomen worden van de eigen rekening zonder dat er daarvoor een grondige reden is, zoals reizen, medicatie en studie.

Voor het giraal verkeer zijn er geen beperkingen van kracht, ook niet wat vreemde valuta betreft. Met al deze maatregelen van kracht zullen de winkelprijzen moeten dalen. Al deze zaken zijn geregeld in de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren die zaterdagochtend is goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA). 

Het was een coalitieaangelegenheid. De oppositie deed niet mee aan de stemming en liep de vergaderzaal uit tijdens de behandeling. Zij is van mening dat er een coup wordt gepleegd op tegoeden van de samenleving. Volgens Asiskumar Gajadien, waarnemend fractieleider van de VHP, wordt er aan het recht van de gemeenschap gekomen om vrijelijk en te allen tijde toegang tot hun valutamiddelen te hebben.

Dit wordt tegengesproken door Amzad Abdoel, fractieleider van coalitiepartij NDP. Hij zegt dat er juist een stap is genomen om de samenleving te behoeden tegen moordende wisselkoersen en stijgende winkelprijzen. “Het is een stap richting duurzame wisselkoersen, stabiele wisselkoersen en dat er niet één of andere schommeling of ontwikkeling ertoe kan leiden dat wij zitten met een koers die gewoon stijgt of dat we zitten met situaties waarbij er flink gespeculeerd wordt en de effecten daarvan, bijvoorbeeld: prijsopdrijving en dergelijke”, zegt Abdoel. “Het is een zeer belangrijke wet die wij aan het volk hadden beloofd, en die belofte hebben wij vandaag ingelost. We zijn er heel trots om”, vindt Abdoel. Hij is de indiener van het initiatiefvoorstel.

De wet heeft ook de zegen van de regering. Vicepresident Ashwin Adhin ontkent dat tegoeden van de samenleving met deze wet worden weggemoffeld om de positie van de regering te versterken. De wet zou juist de CBvS haar gezag terug hebben gegeven als monetaire autoriteit. “Uw geld is veilig. Uw deviezen zijn natuurlijk altijd beschikbaar voor de meest noodzakelijke zaken: Studie, medicijnen en reizen. Voor al dat soort zaken is het beschikbaar”, zegt Adhin.

UNITEDNEWS