ZESDE BEDRIJVENTELLING IN APRIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De zesde bedrijventelling, de zogenoemde ‘Informatie Bedrijventelling 2016’ in Suriname wordt in de periode april en met 2016 gehouden. Dit laat het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS), de uitvoerende instantie, weten.

De telling moet bijdragen aan de totstandkoming van een recent bedrijven register dat inzicht moet geven in onder meer het aantal bedrijven,de economische activiteiten en de locatie/ ligging in geheel Suriname per 31 december 2015. Daarnaast is de mogelijkheid tot een beter steekproef kader voor de bedrijfsstatistieken, met betrekking tot arbeidskosten, omzetten en de werkgelegenheid, een belangrijk onderdeel.

Met uitzondering van landbouw, veeteelt en visserijbedrijven, die door de landbouw telling worden meegenomen, de Centrale overhead, scholen, ambassades en consulaten, particuliere bussen, gebedshuizen en religieuze organisaties, openbare Markten (inclusief de markt venters), rondventers en taxi houders worden alle bedrijven geteld. Ook één-mans zaken. Het ABS gaat ervan uit dat de administratie van de uitgezonderde bedrijven voor handen is vanwege de registratieplicht bij de verschillende instanties.

Volgens Iwan Sno, de directeur van het ABS, is de telling belangrijk omdat de demografische gegevens van bedrijven voor velen belangrijk is. Na de volkstelling, is de bedrijventelling de bekendste en volledige tellingen in Suriname. Het ABS garandeert geheimhouding en dat er uitermate voorzichtig zal worden omgegaan met de geënquêteerde gegevens. “Het feit dat wij ons houden aan de United Nations Fundamental Principles of Official Statistics, is het bewijs daarvan,” aldus het ABS.

De bedrijventelling vindt om de tien jaar plaats. De eerste was in 1961.

UNITEDNEWS