SURINAME KAN MET DUBAI’ S GOUD SECTOR MEELIFTEN MITS HET KWIK VRIJ EXPORTEERT

SURINAME KAN MET DUBAI’ S GOUD SECTOR MEELIFTEN MITS HET KWIK VRIJ EXPORTEERT

In 2013 schatte het VN-Milieuprogramma (UNEP) de wereldwijde kwik uitstoot tot en met 2010 op 1.960 ton. De kleinschalige mijnbouw was de belangrijkste bron met 727 ton. Reden genoeg om het wereldwijde Kwik verdrag verdrag van  VN-Minamata in het leven te roepen. In  het verdrag zijn er richtlijnen opgenomen met betrekking tot het winnen, de handel daarin, het gebruik in producten, productieprocessen, opslag daarvan, de maatregelen die getroffen moeten worden ter vermindering van de uitstoot in onder andere de kleinschalige goud mijnbouw en behandeling van verontreinigde gebieden. Daarnaast is er financiële en technische ondersteuning bij de implementatie van het verdrag, waaronder voorlichting, bewustwording, educatie, onderzoek en monitoring. Het is voor het eerst in de wereldgeschiedenis dat wereldwijd een zwaar metaal wordt verbannen. Kwik komt namelijk in heel veel producten voor als lampen, fluoriderende producten, antibiotica, cement, uitlaatgassen etc.

Het is algemeen bekend dat het inademen van kwikdamp slecht is voor de gezondheid. De gevolgen zijn over het algemeen tijdelijk, maar bij een hoge concentratie of een langdurige blootstelling kan de schade ook blijvend zijn. De nationale champagne ‘no kwik’ heeft in 2015 bijgedragen aan de bewustwording van de nadelige effecten die het gebruik van kwik met zich meebrengen.

Goud is economisch belangrijk voor Suriname, want goud is immers geld en dus deviezeninkomsten voor het land. Om mee te kunnen doen op de internationale goudmarkt is het van belang om volgens de internationale spelregels te spelen en o.a. het verdrag van Minamata te ratificeren. In Suriname is Winston Wilson, directeur van Kaloti  Suriname Mint House, een voorstander van het verdrag. Hij is geboren in Suriname, maar heeft na de middelbare school in Suriname een lange carrière gehad in Nederland. Hij rondde daar zijn opleiding af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarna hij snel carriere maakte als high potential bij de Koninklijke Bijenkorf, projectleider bij grootschalige reorganisaties (o.a. Schwarzkopf) en productmanager bij Gemeente Rotterdam waar zijn producten zijn genomineerd voor de European Parking Awards. Als initiatiefnemer van Welten Suriname ligt de uitdaging van VN-Minamata volgens hem in het Suriname proof maken van dit verdrag om zo maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de lange termijn te kunnen garanderen. Vliegmaatschappijen zullen op enig moment geen kwikhoudende producten meer transporteren, ook geen goud met kwik aangezien kwik internationaal op de blacklist komt. Het instituut dat op 20 februari 2015 werd geopend is het resultaat van een publiek private samenwerking tussen Suriname en de Kaloti Jewellery Group uit Dubai, die beschikt over de grootste en tevens eerste groene goudraffinaderij in de wereld.

Deze organisatie heeft recent ook de Award ontvangen van Bullion Dealer of the Year en behoort tot de founding fathers van de Shanghai Gold Exchange.  Met de kennis en kunde van deze partner uit Dubai is Suriname momenteel in staat alle goud dat wordt geëxporteerd, kwik vrij te maken en op zuiverheid / dagwaarde te controleren alvorens het wordt geëxporteerd. Hierdoor kunnen direct de juiste heffingen aan de staat worden voldaan.


Foto: Kaloti Jewellery Group in Dubai

In Suriname wordt er in de kleinschalige mijnbouw echter nog veel gebruik gemaakt van kwik. Dat moet en kan op termijn volgens Wilson anders om zo de business te professionaliseren maar ook te garanderen. Die transitie is noodzakelijk om te kunnen overleven als sector. Daarom heeft het instituut, Kaloti Suriname Mint House, om het één-jarig bestaan te vieren een masterclass ‘kwikvrije goudbehandeling’ georganiseerd. “Het budget dat wij hadden voor een viering is niet gebruikt om te feesten want daar heeft niemand wat aan. We hebben het gebruikt om onze klanten bewust te maken van het belang van kwikvrije goudbehandeling met de juiste technieken en via de juiste procedures,” zei Wilson.

Foto DWT: Master class

Kaloti Suriname Mint house is opgezet om 60 ton goud per jaar te kunnen verwerken. In Suriname is deze capiciteit ongeveer gelijk aan de productie die gemiddeld wordt geleverd door de  kleinschalige mijnouw en de grootschalige mijnbouw bij elkaar (dat is inclusief de te verwachten productie van Surgold). Het instituut richt zich echter vooral ook op goud uit de regio (Brazilie, Frans-Guyana, Guyana etc) om zo ook inbound / transito business te genereren, wat goed is voor de algehele werkgelegenheid en economie van Suriname”.

Tot nu toe wordt 75% van de kleinschalige mijnbouw gezuiverd en geijkt door Kaloti Suriname Mint House

25% geschiedt nog ouderwets via de Centrale Bank van Suriname, hetgeen niet conform het Presidentieel Staatsbesluit van 14 januari 2016 is, waarin duidelijk staat aangegeven dat de Centrale Bank deze wekzaamheden niet meer zal uitvoeren.  “Volgens de oude procedures worden er bij de bank wat monsters genomen en wordt er met schattingen van de zuiverheid gewerkt bij het bepalen van de royalty, terwijl bij Kaloti Suriname Mint House de hele lading wordt gesmolten, waardoor objectief en transparant de exacte waarde kan worden vastgesteld, maar tegelijkertijd de hele lading kwikvrij gemaakt kan worden. Dit garandeert kwikvrije goudexport ondanks het feit dat de rest van de (goud)keten nog niet geheel kwikvrij werkt”. Het goud van de grote mining companies wordt al jaar en dag naar het buitenland geëxporteerd, alwaar de waarde wordt vastgesteld en de Staat Suriname achteraf wordt geïnformeerd c.q. betaald conform het contract.  Het goud wordt in eigen raffinaderijen gemeten, waar onze overheid geen grip op heeft. “De grote mining bedrijven  hebben veelal afspraken met de overheid die hier en daar de wet overstijgen, daarom gaat zo een overeenkomst ook via DNA” weet Wilson.  Als voorbeeld noemt hij de 12-urige werkdag of vrijstellingen van andere (wettelijke) verplichtingen, zodat het voor een Foreign Direct Investor interessant is om in t land te investeren.  Diverse zaken zijn ook opgenomen in de investeringswet van Suriname. Op de vraag of de grote mining companies die in Suriname actief zijn (IAMGOLD en Newmont) reeds klant zijn bij Kaloti Suriname Mint House geeft hij aan dat “Het controleren van het goud van de grote mining companies momenteel niet gebeurt via Kaloti Suriname Mint House. IAMGOLD was al actief in Suriname alvorens er een Mint House was. Export geschiedt dus nog volgens de

oude procedure, waarbij het voor zuivering wordt verscheept naar het buitenland. In het contract tussen Suriname en Newmont staat wel een passage dat op het moment Suriname een eigen refinery heeft, de mogelijkheden van samenwerking bekeken moeten worden. Zowel in het geval van de exporteurs uit de klein mijnbouw als in het geval van de grote mining companies, is het niet de verantwoordelijkheid van Kaloti Suriname Mint House om ze te verwijzen naar ons voor waardebepaling. De staat Suriname bepaalt aan wie en onder welke voorwaarden een vergunning voor goudexport wordt verstrekt. Als in de vergunning c.q. het contract staat aangegeven u moet voor export even langs Kaloti Suriname Mint House voor bijvoorbeeld ijking en of waardebepaling van uw goud, dan zijn wij als organisatie in elk geval ready om de dienst te verlenen”.

Wilson benadrukt dat goud het enige productiemiddel is dat consequent deviezen opbrengt op dit moment. “Wil je op de internationale goud markt meedoen dan moet je als land kunnen bewijzen dat je lijnen kwik vrij zijn. “Know your customer,” zegt Wilson resoluut. Belangrijk voor hem is dat het traject en de herkomst van het goud transparant en schoon zijn.  Het kunnen verklaren van de herkomst van geld en goud zijn van essentieel belang om internationaal zaken te kunnen doen. Voldoen aan de compliancy voorwaarden is enorm belangrijk en staat bij ons dus heel hoog in het vaandel. De ordening goud sector heeft wat dat betreft niet het gewenste resultaat opgeleverd. “Maar,” zegt Wilson “Wij doen ons deel en kunnen mensen alvast bewust maken hoe het wel hoort en moet”.  Elk land heeft de keus om de bewustwording over kwik gebruik op gang te brengen en zo te voorkomen dat er inkomsten worden misgelopen. Kiezen we als land voor armoede en blijven we voor eeuwig in potentie in de top van “rijkste” landen in de wereld of gaan we aan de slag met onze bewustwording waardoor we een daadwerkelijk rijk volk kunnen zijn .

UNITEDNEWS/ANNA WIELKENS