C-47 ZAL ER ALLES AAN DOEN DAT ZAAK SPSB NIET IN DE DOOFPOT VERDWIJNT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) doet aangifte tegen medewerkers die interne informatie van de bank hebben doorgespeeld aan derden.

Ze hebben zich niet alleen schuldig gemaakt aan diefstal van bedijfsinformatie maar ook aan schending van het bankgeheim, zegt SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. Deze week werd tijdens een vergadering van vakcentrale C-47 door voorzitter Robby Berenstein gezegd dat vermoedelijk onregelmatigheden plaatsvinden bij voornoemde bank. Volgens de vakbondsleider wordt op “onbesuisde manier” omgesprongen met geld van de overheid dat op een rekening van het ministerie van Financiën wordt gestort.

De vakcentrale zal er alles aan doen zei Berenstein dat deze zaak wordt onderzocht en niet in de doofpot verdwijnt.

Volgens Kromosoeto hebben bankmedewerkers zich schuldig gemaakt aan diefstal van bedrijfsinformatie en schending van het bankgeheim. Hij vreest dat klanten van wie bankinformatie nu in handen is van derden rechtszaken tegen de bank zullen aanspannen. Door de publicaties in de media heeft SPSB enorme reputatie- en imagoschade geleden. De directeur ontkent met klem dat er sprake is van onregelmatigheden zoals wordt beweerd. “Dat er informatie naar buiten is, is zeer ernstig voor de bank en natuurlijk ook voor de gemeenschap, want die gemeenschap stelt vertrouwen in de bank”, aldus de SPSB-topman.

Kromosoeto betreurt dat medewerkers die mogelijk het idee hebben dat er inderdaad sprake is van onregelmatigheden geen gebruik hebben gemaakt van de interne ‘klokkenluidersregeling’. Deze regeling beschermt medewerkers die vermoedens over onregelmatigheden intern rapporteren. De SPSB-topman zegt dat enige tijde geleden was ontdekt dat confidentiële informatie door medewekers naar buiten werd gebracht. Toen werd besloten om maatregelen te treffen om de personen die dat deden te ontmaskeren. Er werd in dat kader de operatie ‘Ik ga je pakken’ op touw gezet. Via één bepaald kanaal werd specifieke informatie verwerkt om vast te stellen of ook die informatie gelekt zou worden. Dat deze zaak door derden in het openbaar is gebracht is de bevestiging dat daadwerkelijk vertrouwelijke informatie door SPSB-medewerkers aan derden beschikbaar is gesteld.

Behalve dat een strafklacht bij de politie is ingediend om deze zaak te onderzoeken worden intern ook maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Computers en telefoons van medewerkers die toegang hadden tot informatie van de bank worden nu gecontroleerd. Kromosoeto vermoedt dat politieke motieven schuil gaan achter het lekken van bedrijfsinformatie. Vrijwel gelijktijdig met het wereldkundig maken van de vermeende malversaties door Berenstein stuurden twee parlementariërs van de oppositie schriftelijk vragen naar de president over deze issue. De directeur betreurt dat de SPSB nu ook wordt betrokken in politieke aangelegenheden zonder dat er rekening wordt gehouden met de bestaanszekerheid van het personeel.

UNITEDNEWS