ACTIVITEITEN OP OLIEVELDEN NU BELASTINGPLICHTIG

Foto: Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning

De staat kan nu belasting heffen op activiteiten gaande op het vrijwel geheel grondgebied van Suriname, inclusief de maritieme zone.

Dit dankzij de wet Fiscale Jurisdictie die in De Nationale Assemblee (DNA) is aangenomen. In deze wet wordt het gebied waarover Suriname bevoegd is belastingjurisdictie in te stellen, bevestigd.

Onbekend is hoeveel geld de staat heeft misgelopen en nog steeds misloopt vanwege eerdere wettelijke tekortkomingen. Dit jaar is het streven wel om minimaal 150 miljoen SRD binnen te halen. Hiermee kan de druk op salarissen en lonen alsook de schuldenlast enigszins opgevangen worden. “Het heeft weinig tot geen zin om ruwe schattingen te geven. Maar het is wel zo dat op het moment dat deze wet in werking treedt en wij die gaan toepassen, verwacht mag worden dat er additionele inkomsten zullen zijn voor de staat”, zegt minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning.

“Het binnenhalen van die inkomsten hoeft niet een al te groot probleem te zijn, omdat de bedrijven, die daar belastingplichtig zijn, over het algemeen goede geregistreerde gerenommeerde bedrijven zijn die zich ook houden aan nationale en internationale wetgeving.”

Er is door zowel oppositie als coalitie constructief gewerkt aan de realisatie van de wet. De regering krijgt goedkeuring van 41 van de 51 leden van De Nationale Assemblee (DNA) om deze heffing bij wet te regelen. De oppositie zegt het vertrouwen in de minister te hebben om de geprojecteerde additionele inkomsten binnen te halen. De Wet Fiscale Jurisdictie sluit aan op de Wet Maritieme Zones (WMZ)

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box