PARTICULIERE LIJNBUSHOUDERS IN BERAAD OVER BRANDSTOFPRIJS

De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) houdt vandaag, 7 februari, een spoed Algemene Ledenvergadering (ALV). De sector wil dat de regering een marktconform tarief vaststelt, zodat de onderhoudskosten van de bussen dragelijker worden.

Met de aangekondigde verhoging van de brandstofprijs, waaronder diesel, is er ook voor de bushouders een onhoudbare situatie ontstaan. “Het is moordend nu. De dieselprijs is erg moordend”, zegt Johan Mahadewsing, voorzitter van de PLO. Hij ontkent dat de particuliere lijnbushouders subsidie ontvangen, zoals steeds wordt aangegeven door de regering. Er zou sprake zijn van een compensatie van een toen gesteld tarief dat achteraf wordt uitbetaald. Deze ontwaard steeds meer waardoor er bitter weinig mee gedaan kan worden.

Albert Jubithana, minister van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) gaf tijdens een regeringspersconferentie aan dat met de afschaffing van de objectsubsidie in september 2020 de tarieven van de PLO marktconform waren. Bij de devaluatie en koersstijging zou dit gedeelte zijn opgevangen door de regering, uitgaande van een tarief van 20 SRD op 1 liter diesel. “We zitten nu daarboven. Dat is het gedeelte waarmee de regering inkomt om dat gedeelte op te vangen. Voor alle duidelijkheid, dat is wat de PLO zal ontvangen van de regering aan objectsubsidie” zegt Jubithana.

Volgens Mahadewsing is de recente correctie berekend van 19 SRD naar 24 SRD voor de diesel. Over de twee maanden compensatie heeft er nog geen uitbetaling plaatsgevonden vanuit de overheid.

Hij stelt voor dat de regering de mensen subsidieert die gebruikmaken van openbaar vervoer, en de bushouders een marktconform tarief laat hanteren.

De ALV is bepalend of de bussen wel of niet zullen rijden. Indien de regering niet om de tafel wenst te gaan met de organisatie over de recente ontwikkelingen, zijn acties niet uitgesloten.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box