AGRARISCHE EXPORTEURS EN PRODUCENTEN EISEN GOED AGRARISCH BELEID TOEKOMSTIGE LEIDERS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto:Het nieuwe VEAPS bestuur. Van links naar rechts: Adjay Mataw, Ram Soeknandan, Umar Taus, Swami Girdhari en Riwaash Nanda

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft geconstateerd dat alle partijen die meedoen aan de verkiezingen, de ontwikkeling van de agrarische sector prominent hebben opgenomen in hun beleidsinitiatieven, waarbij de export van agrarische producten een belangrijke speerpunt is.

In vergelijking met vorige verkiezingen is het accent voor de ontwikkeling van de agrarische sector nu sterker. De VEAPS hamert al jaren hierop en hoopt dat er nu wel een kentering hierin komt, aangezien de afgelopen 20 jaren het overheidsbeleid niet heeft geleidt tot daadwerkelijke ontwikkeling van de agrarische sector en de export. Umar Taus van de VEAPS zegt, “ Terwijl de juiste maatregelen uitblijven, zien we dat de omstandigheden in het buitenland veranderen. De internationale regelgeving wordt strenger, de concurrentie neemt toe en de productiekosten in Suriname stijgen”.

De VEAPS hoopt dat wat de politieke partijen tijdens bijeenkomsten hebben gepresenteerd daadwerkelijk worden uitgevoerd. De productie en export van agrarische producten heeft een zware slag moeten incasseren vanwege de gewijzigde EU regelgeving per eind 2019, waarop Suriname zich niet op tijd heeft voorbereid, terwijl dit al sinds 2016 bekend was bij functionarissen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). De VEAPS vindt het jammer dat het toenmalige hoofd van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van LVV, die verantwoordelijk was voor het achterhouden van de informatie van de nieuwe EU regels nu de lijsttrekker is van de VHP in het district Saramacca.

Door het niet tijdig communiceren met de exporteurs, waren de exporteurs genoodzaakt om in 6 maanden te voldoen aan de nieuwe eisen. Helaas heeft dit geleidt dat Suriname nog geen vrijstelling heeft gehad voor de export van verse Sopropo. Door het verbod van de export van verse Sopropo zijn telers en exporteurs in problemen geraakt.

De ondertekening van een overeenkomst met de LR group uit Israël voor de opzet van Staatsbedrijven met een staatsgarantie van Suriname is juist wat niet moet gebeuren. Dit staat haaks op het stimuleren van de eigen agrarische ondernemers. De COVID-19 crisis heeft de precaire situatie nog meer verergerd en de export lam gelegd.

De VEAPS hoopt dat ongeacht welke nieuwe regering mag aantreden na mei 2020 de overheid terstond de agrarische sector betrekt en direct beleid ontwikkelt met betrekking tot, beschikbaarstelling van vruchtbare gronden voor de productie, begeleiden en certificeren van telers en exportbedrijven, samen met de exporteurs aanboren van nieuwe exportmarkten, het beschikbaar stellen van leningen tegen gunstige voorwaarden, het operationaliseren van het agrarisch kredietfonds en het inzetten van diplomatieke diensten voor de marketing van agrarisch producten.

UNITEDNEWS