BELFORT STEMT NIET MEE MET COALITIE

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Abop-assembleelid Edward Belfort heeft gisteren geweigerd zich achter het standpunt van de coalitie te stellen bij de behandeling van het oprichtingsdebacle rond investeringsmaatschappij New Surfin.

Onder andere was hij het niet eens met de beperkte spreektijd voor het parlement en de wijze van beantwoording van vragen door de regering. Uiteindelijk stemde hij niet voor de motie die door de coalitie was ingediend ter ondersteuning van de regering, maar onthield zich van stemmen door de vergaderzaal te verlaten tijdens de stemming. Belfort merkte op geen ministers te zullen verdedigen die een scheve schaats hebben gereden. Hij stemde ook niet tegen de drie moties die door de oppositie waren ingediend, waarin onder meer wantrouwen werd uitgesproken tegen de ministers Armand Achaibersing (Financiën en Planning) en Albert Ramdin (Bibis) wegens hun rol in het oprichtingsfiasco. Bij de stemming verliet hij de vergaderzaal.

Talrijke zaken zijn niet volgens de juiste procedures gegaan en de interpellatie van de regering door De Nationale Assemblee is volgens hem te haastig afgewikkeld. Bij een punt van orde uitte de Abop-vertegenwoordiger harde woorden in de richting van president Chandrikapersad Santokhi. Hij beklaagde zich erover dat het staatshoofd niet was ingegaan op de twee vragen die hij had gesteld.

“Hier hebben we een zeer gevoelige zaak die van alle kanten rammelt en men probeert met de Franse slag eroverheen te gaan. Ik zal deze zaken niet ondersteunen. “, stelde hij.

De volksvertegenwoordiger voegde eraan toe in zijn vroeger ambt als politieagent vaak te maken te hebben gehad met criminelen. “Ik heb jaren in de rechtszaal gezeten, vele leugens aangehoord en ik kan duidelijk het onderscheid maken tusen waarheid en de leugen en samen met mij vele die hebben geluisterd en gekeken, nationaal en internationaal. Ik schaam me diep, voorzitter, voor een gewezen commissaris van politie, zijnde de president van het land, die op zo een wijze…”, stelde Befort die zijn zin niet kon afmaken omdat luidkeels vanuit de coalitiefractie werd geprotesteerd tegen zijn formulering. Op instructie van parlementsvoorzitter Marinus Bee nam hij het laatste deel van zijn opmerkingen terug.

Presient Santokhi heeft het bij de beantwoording van vragen van het college flink opgenomen voor de twee politiek belaagde ministers. Santokhi merkte op dat zij niet buiten hun ministeriële bevoegdheden zijn getreden met de oprichting van New Surfin. De beschuldigingen van de oppositie voldoen volgens hem niet aan de juridische kwalificaties van de aangevoerde wetsovertredingen. Zij hebben gehandeld op basis van de beleidsprioriteiten van de regering om de economie van het land uit het slop te halen en daarvoor internationaal investeringskapitaal aan te trekken. De ministers hadden goede intenties maar in het traject om het bedrijf op te richten zijn er procedurele fouten gemaakt en staan er tekstuele onvolkomenheden in de oprichtingsdocumenten. Santokhi voerde aan dat op basis van de procedurele fouten deskundigen die zijn geraadpleegd de regering hebben voorgehouden dat de oprichting van New Surfin niet tot stand is gekomen en er derhalve geen rechtsgevolgen zijn ontstaan. Hij benadrukte dat een speciale entiteit nodig is om investeringen aan te trekken voor ontwikkelingsgerichte projecten.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar is het niet eens met het standpunt van het staatshoofd. Hij verwijst naar de oprichtingsstatuten die bij de notaris zijn gepasseerd en de inschrijving van New Surfin in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Handelingen in strijd met verschillende wetten waar Ramdin en Achaibersing aan hebben meegewerkt, meent de volksvertegenwoordiger. “Die handelingen zijn verricht”. Opheffing van New Surfin heeft de vermeende onwettige handelingen van Ramdin en Achaibersing niet op, stelt Parmessar. President Santokhi erkende de misslagen maar kwalificeert ze niet als wetsovertredingen. Hij stelde dat de oprichting nietig is. Door de regering en coalitie is vanwege de procedurele fouten besloten om een nieuwe NV op te richten. Het KKF zal worden gevraagd de inschrijving van New Surfin in het handelsregister door te halen. De komende week worden een machtigingswet over de oprichting van de nieuwe NV plus de conceptstatuten naar het parlement gestuurd. In het verdedigen van de twee bewindslieden zei de president, dat a-nationale groepen het debacle hebben aangegrepen om politiek te bedrijven. Die groepen gunnen de regering geen succes in haar pogingen verbetering in Suriname te realiseren.

Ook kritiseerde Santokhi dat sommige personen deze kwestie hebben aangegrepen om op de etnische en racistische toer te gaan. Er wordt rassenhaat gezaaid, vindt Santokhi. Hij riep de gemeenschap op het aanwakkeren van rassentimenten achterwege te laten en benadrukte dat Suriname alleen ontwikkeld kan worden door middel van eenheid tussen de verschillende bevolkinsgroepen. NDP-fractielid Melvin Bouva riep de president op deze oproep eerst in eigen kring te doen zodat de rest van de samenleving zijn oproep kan volgen, omdat een van zijn naaste medewerkers recentelijk zelf de etnische snaar heeft bespeeld door te beweren dat vooral hindostanen ontwikkeling in Suriname tot stand kunnen brengen.

UNITEDNEWS