CENTRALE BANK KOMT MET ZWEVENDE WISSELKOERS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Om de wisselkoersen voor vreemde valuta beter te beheersen heeft de regering besloten een pakket van maatregelen uit te voeren.

Deze zijn inmiddels goedgekeurd door de regeringsraad. Een van de maatregelen is dat de vaste wisselkoersen die werden vastgesteld door de CBvS zullen worden losgelaten. In de plaats daarvan komt een systeem van wisselkoersen die zich binnen een vooraf vastgestelde bandbreedte mogen wegen. Er komen minimum en maximumkoersen. Dat heeft financiënminister Armand Achaibersing vrijdagavond aan De Nationale Assemblee voorgehouden.

Zowel president Chandrikapersad Sanokhi en de minister maakten er gewag van dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de wisselkoersen volledig moeten worden vrijgelaten. De bewindsvoerders gaven echter aan dat de regering dat niet van plan is maar via diverse maatregelen zal proberen de wisselkoersen in het gareel te houden. De regering heeft, aldus het staatshoofd, een nationale verantwoordelijkheid en wordt op basis van een nationale agenda met het IMF onderhandeld. “Wij gaan steeds rekening houden met het nationaal belang. Wij zijn hier in Suriname. Wij zijn on the ground. Wij weten wat er speelt”, stelde de president. De afgelopen weken is samen met de centrale bank en deskundigen een pakket aan maatregelen samengesteld wat intussen door de regeringsraad is goedgekeurd.

In het pakket van maatrelen zal een aantal goederen worden gesubsidieerd. In deze gaat het om brandstof, basisgoederen, babyvoeding, tarwe, strategische goederen en medicamenten.

De regering begint alvast met een verlaging van SRD 0,50 per liter brandstof. Minister Achaibersing legde uit dat de brandstofimporten plaatsvinden op basis van de officiële wisselkoers van SRD 14,29 voor de Amerikaanse dollar. Met oliemaatschappij SOL bestaat een overeenkomst dat die door haar benodigde valuta op de vrije markt mag kopen. Het koersverschil wordt dan verrekend met de government take. Oiemaatschappij Rubis kocht ook US dollars op de vrije markt voor brandstofimporten maar de koersverschilafspraken werden niet door de regering nagekomen. Hierdoor heeft de staat nu een schukd van meer dan US$ 32 miljoen bij Rubis. Afgesproken is dat de staat dit bedrag over vijf jaar terugbetaald zonder rente.

Achaibersing hield het parlement verder voor dat vanaf 1 maart de Centrale Bank een bandbreedte zal hanteren voor de wisselkoersen van vreemde valuta. Simultaan komt ook een bekendmaking van de Deviezencommissie dat vanaf maandag alle met export verdiende vreemde valuta door het Surinaams bedrijfsleven gerepatrieerd zal moeten worden. Dertig procent zal moeten worden verkocht aan de Centrale Bank tegen een koers binnen de bandbreedte zodat de nationale valutareserve verder wordt opgebouwd. Voorts zullen instructies naar de banken, cambio’s en exporteurs zullen uitgaan om zaken goed voor te bereiden. Met de dollars die verkocht zullen worden aan de CBvS zal een allocatie plaatsvinden voor het financieren van basis en essentiële goederen zodat de prijzen van deze goederen niet blijven stijgen of zelfs omlaag gebracht worden. De bewindsman kondigde ook aan dat er verscherpte controle komt op de valutahandel, maar ook op prijzen.

UNITEDNEWS