DEFINITIEVE BREUK TUSSEN DIRECTEUR EN PERSONEEL SURINAME’S BURGERLUCHTVAART AUTORITEIT CASAS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Fragment ApintieTV|Directeur Casas Anjulio Wolf

Er is een definitieve breuk opgetreden in de relatie tussen directeur Anjulio Wolf en zijn personeel bij de burger luchtvaartautoriteit Suriname CASAS.

Voor de personeelsbond is het inkorten van de salarissen de druppel die de emmer heeft doen overlopen. “Dat wij het vertrouwen in hem hebben opgezegd, komt niet uit de lucht vallen. Ook al zou hij ons nu oproepen, wij gaan niet met hem meer om de tafel zitten”, zegt bondsvoorzitter Ewald Gefferie. Volgens hem is er teveel gebeurd in de afgelopen twee jaar sinds Wolf in 2018 werd aangesteld als directeur bij de autoriteit. Al maanden heeft de directeur gesnoeid in onze voorzieningen. Wij hebben door de situatie daarover geen probleem van gemaakt, maar dat hij nu kort door de bocht gewoon een groot deel van het basisloon ook nog niet uitbetaald is echt niet acceptabel”, zegt Gefferie. Het personeel heeft zich nu gewend tot de raad van commissarissen en die heeft toegezegd dat het bestuur van de bond wordt uitgenodigd bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Wolf om een reactie gevraagd zegt dat ook voor hem de situatie niet gemakkelijk is. “Ik heb geen toverstok en zelf heb ik net als hun ook maar 53 procent van mijn salaris ontvangen”, zegt de directeur. Hij heeft intussen gesproken met minister Albert Jubithana van Transport Communicatie en Toerisme. De bewindsman heeft echter laten weten meer tijd nodig te hebben.

Volgens Wolf is dit intussen per email ook kenbaar gemaakt aan het personeel. “De werkelijke situatie is dat CASAS geen geld heeft. We zijn vrijwel volledig afhankelijk van een toeslag van USD 6 per ticket bij internationale vluchten. Al sinds vorig jaar maart is dat stelselmatig komen weggevallen. De rek zit er allang niet meer in ook nadat we enorm hebben moeten bezuinigen”, zegt Wolf. Aan de krant legt hij uit dat toen bleek dat de inkomsten kwamen weg te vallen en de financiële situatie nijpend werd al in de maand juli van dit jaar aan de regering is gevraagd om in te springen. De toezegging is ook gedaan door de minister. Echter zal die hulp onderdeel zijn van een aantal maatregelen, die binnen de sector genomen moeten worden.

Het is precies hierom waarom volgens Gefferie het personeel het vertrouwen in Wolf heeft opgezegd. De bondsvoorman zegt dat Wolf in feite nooit iets doet om middelen die CASAS buiten heeft binnen te halen. “Hij wacht maar op de minister en neemt eigendunkelijk verregaande beslissingen, zoals het inhouden van onze voorzieningen en toelagen en het veranderen van de organisatiestructuur.

Gefferie zegt dat op vragen van de bond Wolf inderdaad een presentatie heeft gehouden maar weigert om de cijfers over de debiteuren positie van CASAS te tonen. De autoriteit heeft pas een certificering achter de rug, wanneer de directeur zich zou inzetten om openstaande rekeningen betaald te krijgen zou hij heel gemakkelijk de lonen kunnen uitbetalen.

Maar hij doet gewoon niets. Je kan nu niet snoeien en salarissen inkorten omdat je niets doet”, zegt Gefferie. De bondsvoorman doet uit de doeken dat door deze houding directie en bond het vorig jaar bij de bemiddelingsraad zijn beland, nadat er geen akkoord kon worden bereikt over het cao-pakket van 2018. Dank zij de bemiddelingsraad is 2019 toch nog goed afgesloten. Advies van de raad om delen van het pakket mee te nemen van dit jaar zijn nooit besproken. De directeur heeft steeds geweigerd om de tafel te gaan zitten en heeft steeds via e-mails gereageerd met de mededeling dat wat wordt gevraagd door de bond kostenverhogend zal werken. “Nu, met het knippen in het loon van het personeel, houd het voor ons op. Wij praten niet meer met de directeur. Het is door onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van de luchtvaartsector niet in gevaar te brengen dat wij niet grijpen naar het uiterste middel en doen normaal ons werk”, zegt bondsvoorzitter Gefferie.

Wolf betreurt het dat deze kwestie zoals hij het zegt op een verkeerde manier in de media is besproken. Intussen blijkt ook zijn positie als directeur bij CASAS in gevaar te zijn. Volgens hem kan hij daar geen uitspraken over doen, omdat dat een aangelegenheid is van de raad van commissarissen en de aandeelhouder. Vernomen wordt dat het de bedoeling is dat Wolf een stap terug doet als directeur en voormalig directeur Brian de Souza weer belast zal worden met de directeursfunctie.

UNITEDNEWS