DREIGT SCHORSING VOOR GUYANA BIJ INTERNATIONALE TRANSPARANTIE-ORGANISATIE EITI?

Bron: Kaieteur News

Guyana, sinds 2017 lid van de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), kan worden geschorst of zelfs van de organisatie worden verwijderd vanwege het niet openbaren van gegevens over de olie-, gas- of minerale reserves van het land.

EITI is een wereldwijde norm die open en verantwoord beheer van olie-, gas- en minerale hulpbronnen in lidstaten promoot. Guyana werd op 25 oktober 2017 het 53e EITI-implementatieland. Het land moet zich daarom houden aan de vereisten en normen die uiteen zijn gezet om zijn lidmaatschap te behouden. Met name vereiste nummer drie, dat specifiek is voor exploratie- en productie-activiteiten, stelt dat van implementerende landen en bedrijven wordt verwacht dat zij “gegevens over bewezen economische olie-, gas- of minerale reserves openbaar maken, indien beschikbaar.”

Recent onderzoek door deze krant wees uit dat het land kan worden geschorst vanwege het niet naleven van deze vereisten en principes van de EITI. Artikel 8.1 stelt: “Wanneer het overduidelijk is dat een belangrijk aspect van de EITI-principes en EITI-vereisten niet door een implementerend land wordt nageleefd, zal de EITI-raad het land schorsen of van de lijst schrappen.”

Guyana werd op 1 februari 2023 tijdelijk geschorst door de EITI-raad omdat het zijn EITI-rapport 2020 niet had gepubliceerd. Na publicatie van het rapport op 30 juni 2023, deelde het secretariaat mee dat de schorsing was opgeheven.

Echter, een nieuwe schorsing kan dreigen nu de regering de bevolking in het ongewisse houdt over de oliereserves in het Stabroek-blok, terwijl exploitant ExxonMobil Guyana Limited (EMGL) wel taxatie-activiteiten uitvoert om de waarde van hun ontdekkingen te bepalen.

De laatste schatting van de hulpbronnen in het Stabroek-blok in 2022 wees uit dat het land ongeveer 11 miljard vaten winbare oliereserves had. Sindsdien heeft Exxon echter acht extra ontdekkingen aangekondigd.

President Irfaan Ali weigerde tijdens een persconferentie specifieke vragen over de transparantie te beantwoorden. Hij benadrukte wel dat alle ontvangen inkomsten volgens de wet worden gepubliceerd.

De president merkte wel op dat er gewerkt wordt aan het bijwerken van de reserves van het land en dat de informatie, wanneer deze beschikbaar komt, openbaar zal worden gemaakt. Hij benadrukte dat het in het belang van het land is om de reserves te onthullen om meer investeerders aan te trekken.

Belanghebbenden geloven echter dat de regering de bijgewerkte oliereserves bewust achterhoudt uit vrees voor publieke druk om aan tafel te gaan met Exxon voor  heronderhandeling van de oliedeal uit 2016 .

REGIO

Facebook Comments Box