EINDELIJK REDD-PLUS PROJECTEN IN VOORBEREIDENDE FASE

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Paramaribo – Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) als uitvoerder van het REDD-Plus project, heeft goedgekeurd gekregen dat er vier voorbereidende projecten worden uitgevoerd in Suriname.

Het gaat om projecten die het doel hebben de capaciteit van lokale organisaties te vergroten in voorbereiding naar de fase waarin daadwerkelijk echte REDD Plus projecten worden uitgevoerd. De vier projecten hebben een totale waarde van iets meer dan USD 245.000. In totaal zijn 38 projecten ingediend en hebben uiteindelijk vier de eindstreep gehaald na een evaluatie proces van enkele maanden. Alle goedgekeurde projecten hebben te maken met het versterken van lokale gemeenschappen of hebben een educatief karakter. De ondertekening van de projecten tussen het Nimos en de organisaties die in aanmerking zijn gekomen heeft vrijdag plaatsgevonden in het Lallarookh gebouw.

Het eerste project is dat van de vrouwenorganisatie Uma Jepi Makandra (Ujema) uit Apoera. Dit project heeft te maken met het inventariseren van het aantal krappabomen die voorkomen in het gebied en hoe zij de productie van krappa duurzaam kunnen voortzetten en gebruiken. Dit project wordt gedaan in samenwerking met het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek in Suriname. Het tweede project is van het Natuur Technisch Instituut (Natin) die de studierichting Natuur en ecotoerisme praktischer wil gaan maken. Samen met het Jan Starke opleidingsinstituut zal het trainingsprogramma worden bijgesteld en technische equipment voor de studierichting worden aangeschaft. Het derde project is van stichting Ma-sosie die een agroproject zal uitvoeren in het district Brokopondo. In dit project wordt een bestaande plot verder uitgebreid. Het vierde project dat is goedgekeurd is van het Amozene Concervation team Suriname. Die gaat samen met de inheemse gemeenschap te Kwamalasamutu een ondersteunend project naar de gemeenschap uitvoeren in het verdere verwerken en commercialiseren van een bepaalde theesoort die in het gebeid voorkomt.

Sandra Bihari project manager van het REDD-Plus project zegt dat dit de eerste projecten zijn in de voorbereidende fase op weg naar de uiteindelijk reële REDD Plus projecten. “Bij deze voorbereidende projecten ligt het accent op capaciteit versterking van de organisaties en gemeenschappen, zodat tegen de tijd dat we echt naar het uitvoeren van de echte REDD- Pus projecten gaan wij inderdaad ook ‘ready’ of voorbereid zijn’, zegt Bihari. Zij wijst er op dat deze vier projecten geen pilot projecten zijn voor REDD Plus, die komen in de implementatie ronde. Waar het in de voorbereidende projecten gaat om capaciteit versterking, wordt in de uitvoerende fase de nadruk gelegd op vermindering van C O -2 uitstoot waarmee daadwerkelijk geld wordt verdiend dood bosrijke landen.

Voor Nimos-waarnemend directeur Cedric Nelom is het ondertekenen van de vier projecten een bijzondere mijlpaal. Terwijl we bezig zijn in de voorbereidingsfase hebben we duidelijk de roep gehoord uit de gemeenschappen om projecten uit te voeren, omdat we in Suriname al bezig zijn met het duurzaam beheren van ons milieu en het bos, maar we willen het ook tonen. Dit is precies wat we ook tot uitdrukking willen brengen met deze vier projecten”, zegt Nelom.

Bij het toespreken van de organisaties heeft de waarnemende directeur benadrukt dat bij de uitvoering van de projecten de organisaties een goede rapportage doen over het verloop van de projecten. Nelom zegt dat de echte REDD Plus projecten misschien pas over drie jaar uitgevoerd kunnen worden. “Er is nog veel dat gedaan moet worden, zoals systemen en mechanismen die in orde gemaakt moeten worden en er een goede technische coördinatie moet worden opgezet”, zegt Nelom.

UNITEDNEWS