GOUDPRIJS STIJGT DOOR WANKELE DOLLAR: CENTRALE BANKEN KOPEN GOUD IN AFWACHTING VAN NIEUWE WERELDORDE

Bron: The Tribune India

De recente stijging van de goudprijs is meer dan enkel een schommeling in vraag en aanbod. Het weerspiegelt de onzekere economische situatie wereldwijd en, nog belangrijker, de verschuiving in de geopolitieke machtsverhoudingen door aanhoudende conflicten.

Op 12 april bereikte de goudprijs een recordhoogte van $2.431,29 per ounce. Deze stijging is nauw verbonden met drie wereldwijde ontwikkelingen: de toegenomen vraag naar goudreserves door centrale banken, de oorlog in Oekraïne en de afnemende dollarreserves van centrale banken.

Na de Russische invasie van Oekraïne twee jaar geleden, koos de door Amerika geleide NAVO ervoor om geen direct militair conflict aan te gaan met Rusland. Dit uit angst voor de destabiliserende gevolgen voor Europa, met name voor Duitsland, dat sterk afhankelijk is van Russisch gas. Deze terughoudendheid is mede ingegeven door de mislukkingen van eerdere Amerikaanse interventies in Irak en Afghanistan.

Het Amerikaanse bestuur koos, in overleg met bondgenoten, voor economische sancties om Rusland te isoleren. Door de dollar te bevriezen hoopte men Rusland economisch te knellen, wat op zijn beurt tot binnenlandse onrust zou leiden en Poetin zou dwingen tot een staakt-het-vuren.

Deze strategie van “bewapening” van de dollar had echter een averechts effect. Landen met gespannen relaties met Amerika vrezen nu dat hun dollarreserves ook bevroren kunnen worden. Dit leidde tot een ongekende vraag naar goud door centrale banken, die hun afhankelijkheid van de dollar willen verminderen.

Volgens de World Gold Council bereikte de vraag van centrale banken naar goud in het eerste kwartaal van 2024 een recordhoogte. China, India, Turkije en Kazachstan waren koplopers in deze goudopkoop tocht.

Met name China, dat zich in een gespannen relatie met Amerika bevindt vanwege Taiwan, kocht massaal goud op. De Chinese centrale bank was in 2023 de grootste officiële koper van goud ter wereld. In die periode kocht China maar liefst 72,8 miljoen ounces goud, ter waarde van $167,96 miljard. De dalende vraag naar goud voor sieraden door de hoge prijs bevestigt dat de vraag van centrale banken de belangrijkste reden is voor de stijgende goudprijs.

De toegenomen vraag naar goudreserves ging gepaard met een afname van dollarreserves. Na de Tweede Wereldoorlog was de dollar dominant in de wereldwijde valutareserves. Tot de jaren negentig bedroeg het aandeel van de dollar in deviezenreserves zelfs 70%, aldus het Internationaal Monetair Fonds. Vandaag is dat gedaald tot 58%. De Amerikaanse poging om de dollar als wapen te gebruiken heeft het vertrouwen in de dollar aangetast.

Hoewel de dollar een sterke munt blijft, is het vertrouwen in de dollar als reservemunt gedaald. De discussies over “de-dollarisering” en het alternatieve BRICS-valutavoorstel van de Braziliaanse president Lula da Silva (gezien met argwaan door China, stilzwijgende steun van Rusland en terughoudendheid van India) weerspiegelen het afnemende belang van de dollar en de Amerikaanse dominantie.

Zulke ingrijpende veranderingen gebeuren niet van de ene op de andere dag. Er kunnen zelfs tegenslagen optreden of, bij een herverkiezing van Trump, een verdere achteruitgang van de Amerikaanse invloed door zijn isolationistische kijk. In een vreedzame wereld zou goud wellicht zijn belang verliezen. Immers, zoals Karl Marx betoogde, heeft goud enkel ruilwaarde, geen gebruikswaarde. De obsessie met goud zou kunnen verdwijnen als we ons bewust worden van de schokkende milieuschade die goudwinning veroorzaakt.

GEO|ECONOMIE

GERELATEERD AAN: CHINA KOOPT GOUD OM AFHANKELIJKHEID AMERIKAANSE DOLLAR TE VERKLEINEN

 

 

Facebook Comments Box