GRONDEN CULTUURTUIN TERUG IN DE BOEZEM VAN DE STAAT

De uitgegeven gronden in de Cultuurtuin komen terug in de boezem van de staat. De uitgifte, die op de valreep is gepleegd door de vorige regering, wordt juridisch getoetst, maar de nieuwe minister van Grond- en Bosbeheer (G&B), Diana Pokie, is vastbesloten om de gronden terug te halen.

Het gaat om tientallen percelen die zonder advies van de bevoegde instanties zijn afgegeven aan grondaanvragers. Een aantal onder hen schrok zich een hoedje toen zij ontdekten dat er aan hen gronden toegewezen zijn in een beschermd gebied. De toewijzing vond plaats zonder afstemming of hun medeweten. 

“Van een deel van de beschikkingen is de inschrijving reeds geschiedt bij MI-GLIS. Als ik het goed heb gaat het om 20 beschikkingen.

De rest is nog niet ingeschreven. Dat gedeelte welke is overgeschreven bij MI-GLIS gaan we als vervallen verklaren, en het resterend deel wordt dan ingetrokken”, zegt minister Pokie. Hiermee wordt het besluit van ex-waarnemend minister Mike Noersalim de grond ingeboord.

De eerste vergadering van de nieuwe Raad van Ministers (RvM) heeft zich hierover gebogen. Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk kwam de ‘verkaveling’ van de Cultuurtuin ook bij hem onsmakelijk over. De RvM is het unaniem mee eens dat het besluit van ex-minister Noersalim in strijd is met behoorlijk bestuur.

De wijze waarop de grondpapieren werden voorbereid heeft veel weg van een samenspanning tussen personen die werkzaam zijn op het ministerie. Net als alle voorgaande bewindsvoerders belast met grondbeleid, heeft ook minister Pokie het vermoeden dat er karteltjes zijn op het ministerie. Er zal volgens haar veel moeten gebeuren om het apparaat gezond te maken. “Als het gaat om issues binnen mijn ministerie, dan liggen er een hele hoop. We zijn bezig met de dringende zaken. Natuurlijk kom je niet zo makkelijk aan informatie, vooral als we praten over heilige huisjes binnen het ministerie. Dus het gaat even een tijd duren”, aldus de nieuwe grondminister.

UNITEDNEWS

 

 

 

Facebook Comments Box