GUYANA KRIJGT 83,3 MILJOEN USD ‘CADEAU’ VOOR AANLEG ZONNE-ENERGIEPARKEN

Guyana zal met het uitbreiden van de capaciteit voor hernieuwbare energiebronnen, acht grootschalige zonneparken opzetten.

Het project zal worden uitgevoerd met een niet-terugvorderbare financieringsinjectie van maximaal 83,3 miljoen USD die is goedgekeurd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) met middelen van het Noorse Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking (Norad). De uitbreiding naar meer hernieuwbare energie wordt beter geacht voor het milieu. De geplande investering staat bekend als het ‘Guyana Utility Scale Solar Photovoltaic Program (GUYSOL)’.

Het bedrag voor dit zonne-energieproject is afkomstig uit Noorwegen om de regenwouden van Guyana intact te houden, en werd bewaard in het ‘Guyana REDD+ Investment Fund’ (GRIF). De IDB is de GRIF-beheerder. “Het Guyana Utility Scale Solar Photovoltaic Program (GUYSOL) zal investeren in acht fotovoltaïsche zonneprojecten van in totaal 33 MWp met bijbehorende energieopslagsystemen van 34 MWh, verspreid over drie gebieden in het land. Er zal worden geïnvesteerd in 10 MWp in Berbice, 8 MWp in Essequibo met een minimum van 12 MWh batterijopslag en 15 MWp in Linden met een minimum van 22 MWh batterijopslag.”, meldt de IDB.

De acht projecten moeten bijdragen tot het vermijden van CO2-emissies, verlagen van de productiekosten van elektriciteit en ondersteuning van een substantiële overgang naar opwekking op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Het programma zal ook een stap voorwaarts betekenen voor de digitalisering van de elektrische systemen van Essequibo en Linden, waarbij van handmatige systemen wordt overgestapt op real-time, geautomatiseerde monitoring en controle, waardoor de efficiëntie, betrouwbaarheid en stabiliteit worden verbeterd.

Naast deze infrastructurele investeringen zal het GUYSOL-programma diversiteit en inclusie aanmoedigen bij onderhoud en beheer van hernieuwbare infrastructuur, door lokale vaardigheden en werkstages te ontwikkelen met de nadruk op ‘kansen voor vrouwen’.

Overeenkomstig ‘Guyana‘s Low Carbon Development Strategy (LCDS)’ zullen tegen 2025 meer dan 265.000 klanten binnen het Demerara-Berbice Interconnected System en de energiesystemen van Linden en Essequibo profiteren van een betrouwbaarder elektriciteitsvoorziening en modernisering van de systemen.

De Guyana Power and Light Inc. (GPL) en de Linden Electricity Company Inc. (LECI) zullen ook profiteren van het gebruik van fotovoltaïsche zonne-energietechnologie die aanzienlijke hoeveelheden fossiele brandstoffen zal vervangen en de opwekkingskosten zal verlagen.

“Deze operatie is in overeenstemming met Vision 2025 – Reinvesting in the Americas: A Decade of Opportunities”, dat door de IDB in het leven is geroepen om in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied herstel en inclusieve groei te bewerkstelligen op het gebied van de digitale economie, gender en inclusie, en klimaatverandering”, aldus de IDB.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box