JEUGDIGE  EX-GEDETINEERDEN VERDIENEN EEN TWEEDE KANS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Voiced by Amazon Polly

Jeugdigen die eens in de fout gaan, hebben recht op een tweede kans.

De juiste nazorg en begeleiding is erg belangrijk om recidive te voorkomen. Hiervoor is gerichte wetgeving nodig. Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig na te gaan hoe zij daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. Jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie zouden na hun gevangenschap weer normaal moeten kunnen deelnemen in de maatschappij.

De dienst Justitiële Kinderbescherming (JKB) van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) wil opheffing van achtervolging van jeugdigen na hun detentieperiode.

Nu is het zo dat wanneer deze jongeren een Bewijs van Goed Gedrag aanvragen, er wordt aangegeven dat zij een vonnis op hun naam hebben of in aanraking zijn gekomen met justitie. Dit bemoeilijkt hen om aan een baan te komen en verder deel te nemen in de samenleving.

Deze jeugdigen zitten na hun detentie één jaar in de sociaalmaatschappelijke begeleiding. “De nazorg kan gezien worden als een toetsing waardoor de jeugdigen de theorie, hetgeen dat ze geleerd hebben bij de maatschappelijke begeleiding, zouden kunnen uitbrengen of dat wij dat kunnen toetsen wanneer ze in vrijheid worden gesteld”, zegt Saskia Folkerts, waarnemend hoofd van de afdeling JKB.

De jeugdigen die de school verder willen bezoeken krijgen van de afdeling JKB een terugplaatsingsbriefje, waarmee zij naar de afdeling Inspectie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gaan en op een school in hun buurt worden geplaatst. “We hebben ook werkgevers die, als ze erachter zijn gekomen, zo een jeugdige dan niet langer in hun bedrijf willen hebben, en dan is zo een jeugdige wederom werkloos en met het gevolg dat ze gaan recidiveren”, legt Folkerts uit. Zij geeft verder aan dat ouders van deze jeugdigen vaak genoeg ook hun afspraken met de JKB niet nakomen. “Er zijn dan ook geen sancties voor deze groep. En als er geen sancties zijn ja, dan kunnen wij niets meer doen. Mocht zo een jeugdige wederom worden aangehouden, dan wordt het proces opnieuw opgestart.” Het opnemen van de nazorg bij wet is daarom van eminent belang.

UNITEDNEWS