KERSTAANKOPEN WORDEN DUURDER DOOR BEPERKINGEN PANAMAKANAAL

Naar verwachting zullen veel producten voor onder meer de kerstaankopen de komende tijd duurder worden doordat de beheerder van het Panamakanaal beperkingen heeft opgelegd aan het aantal toegestane dagelijkse scheepsdoorgangen.

En als de droogte aanhoudt, zullen er nog meer maatregelen worden getroffen, die de prijs voor scheepstransporten verder op zal drijven.

De waterstand is momenteel zo kritiek dat sinds juli van dit jaar dagelijks nog maar 32 schepen mogen doorvaren, tegen 36 schepen onder normale omstandigheden. De maximale diepgang van het schip is beperkt tot 44 voet, in plaats van 50 voet. Die beperkte diepgang werd al eerder dit jaar doorgevoerd, waardoor schepen aanmerkelijk minder vracht kunnen transporteren.

De wachttijden zijn door al deze maatregelen wel iets teruggelopen. Dinsdag lagen er 116 schepen te wachten door via het kanaal Panama te passeren, tegen ruim 160 begin augustus.

Volgens officiële gegevens bedroeg de maximale wachttijd 14 dagen, vergeleken met 21 dagen een maand geleden. Ook kunnen eigenaren van vrachtschepen kostbare tijd winnen en de wachtrijen voor het kanaal omzeilen door forse bedragen neer te tellen, tot wel 2,4 miljoen dollar. De verwachting is dat al die kosten worden doorberekend aan de consumenten en dat daardoor onder meer de kerstaankopen duurder zullen worden.

“Het weerfenomeen El Niño is dit jaar zeer ernstig geweest”, legt Ricaurte Vasquez uit. Hij is als hoofd van de Panama Canal Authority verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het kanaal, dat naar schatting 5 procent van de wereldhandel afhandelt. “We hebben tegelijkertijd hoge temperaturen in de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. We verwachten dat we de komende maanden, als er geen noemenswaardige regen valt, voorbereid zullen moeten zijn op strengere maatregelen.”

De waterstanden bij het Gatun-meer, dat de waterweg voedt, stonden de vorige week op 24,2 meter, vergeleken met 26,6 meter in een normale september maand. Er is volgens Vasquez zo’n 190 miljoen liter zoet water nodig voor elk passerend schip. “Panama moet uiteindelijk de manier veranderen waarop het water naar het Gatun-meer stroomt om voldoende water veilig te stellen, anders wordt de situatie op den duur onhoudbaar. We willen koste wat het kost voorkomen dat het kanaal de activiteiten zal moeten opschorten.”

REGIO

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box