LECTON VERVANGEN ALS MARKTMEESTER CENTRALE MARKT

Foto: John Lecton

De Centrale Markt Paramaribo (CMP) heeft per ingaande 21 september 2020 een nieuwe marktmeester in de persoon van Anil Dhanai. Hij neemt het roer over van John Lecton die na drie jaren met pensioen gaat. Lecton wordt geprezen voor het transformatieproces dat hij bij zijn aantreden, in 2017, inzette.

De gewezen markmeester heeft zich met hart en ziel ingezet voor de Centrale Markt, en wilde graag nog enkele projecten afmaken. De politieke realiteit heeft echter anders beslist.

De markt had bij zijn aantreden een groot onderhoudsachterstand en de markthallen stonden er vervallen bij. Om de markt weer aantrekkelijk te maken zijn er een reeks maatregelen getroffen die niet altijd in goede aarde vielen bij sommige marktventers.

Zo werden de toegekende subsidies aan de markt weggeschrapt en moest het zichzelf bedruipen. Dit is aardig gelukt. De markt boekte zelfs winst en leverde een bijdrage aan de staatsinkomsten. Gedurende zijn drie jaren als marktmeester haalde Lecton meer dan SRD 7 miljoen op. De jaren daarvoor waren de cijfers teleurstellend. De inkomsten van de markt gaan naar het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost.

De nieuwe marktmeester staat voor een uitdagende taak. De uitgezette onderhouds- en renovatiewerkzaamheden van de markt zullen moeten worden voortgezet om verval te voorkomen.

Op vrijdag 11 september bracht districtscommissaris Ricardo Bhola een oriëntatiebezoek aan de Centrale Markt. Tijdens de rondleiding werden de vele knelpunten aan hem voorgelegd. Hij zegt dat het kat-en-muis-spel van mensen die buiten de markt hun waar verkopen structureel zal worden aangepakt. Een Plan van Aanpak is momenteel in de maak, waarbij met alle actoren om tafel zal worden gezeten. De Centrale Markt telt ongeveer 3000 marktvensters.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box