LEERKRACHTEN HOEVEN NIET NAAR NEDERLAND UIT TE WIJKEN/ GEEN BEHOEFTE

Foto: Nederlandse minister van Onderwijs, Dennis Wiersma

Volgens de Nederlandse minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, is er geen behoefte aan Surinaamse leerkrachten. Hij ziet hen niet als oplossing voor het lerarentekort in zijn land. Hij reageert hiermee op vragen die door de Nederlandse D66-parlementariërs Paul van Meenen en Anne-Marijke Podt zijn gesteld.

Volgens de Kamerleden zijn er een hoop Surinaamse leerkrachten die graag in Nederland willen werken, maar moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Volgens Wiersma is er geen behoefte aan leerkrachten uit Suriname om te komen tot een duurzame oplossing voor de tekorten in Nederland. Het interesseren van meer Nederlanders om in het onderwijs te stappen lijkt hem effectiever. Hiervoor is er reeds 1,5 miljard Euro vrijgemaakt. Met dat geld wordt het salaris voor leerkrachten opgetrokken, waardoor het aantrekkelijker wordt voor sollicitanten.

In 2021 zijn er volgens hem minder dan tien aanvragen binnengekomen van Surinaamse leerkrachten voor een verblijfs- en werkvergunning. Hieruit haalt hij dat er niet erg veel interesse is bij de Surinaamse leerkrachten om in Nederland te komen werken.

Dit staat haaks tegenover de informatie van de D66-parlementariers en wat er in Suriname bekend is.

Er vertrekken wel veel leerkrachten naar Nederland, maar die doen geen aanvraag voor een werkvergunning of verblijfsvergunning. Er wordt tijdens de vakantietrip eerst rondgekeken naar de mogelijkheden, alvorens die stappen te ondernemen. Al te vaak worden de Surinaamse leerkrachten te licht bevonden voor het Nederlands onderwijs, omdat de diploma’s in Suriname behaald niet erkend worden. Indien zij interesse hebben voor het onderwijs, wordt van hen verwacht dat zij weer onderaan de ladder beginnen met hun opleiding, wat niet aantrekkelijk voor hen is. De meeste keren dan teleurgesteld terug naar Suriname, na afloop van hun vakantieperiode.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box