MACHTIGINGEN ‘SURINAME INVESTMENT ENTERPRISE NV’ HEET HANGIJZER

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Staatsraad buigt zich over de nieuwe investeringsmaatschappij die in de plaats komt van Surfin NV. Het gaat om Suriname Investment Enterprise NV, waarvan de adviezen spoedig naar president Chan Santokhi zullen worden opgestuurd.

Het staatshoofd heeft de ontwerpwet ter discussie voorgelegd aan de Staatsraad, en vanuit verschillende belanghebbenden zijn er al wat commentaren geformuleerd.

De behandeling is nog niet rond, maar zo goed als zeker is dat de president een hoop kanttekeningen zal meekrijgen. Door zowel vertegenwoordigers van de politieke partijen als het bedrijfsleven zijn er vragen gesteld over de doelstelling van de nieuwe investeringsmaatschappij. Die zouden scherper geformuleerd worden en niet open voor verschillende interpretaties.

Vooral artikel 1 van de ontwerpwet is bij de laatste vergadering flink uitgeplozen. Die handelt over de machtigingen die aan de regering worden verleend om aan de slag te kunnen gaan. “De regering is bezig naar financieringsmiddelen te zoeken in de particuliere sector (zgn. Foreign Direct lnvestment). Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om enkele schulden te herfinancieren met goedkoper kapitaal, waardoor de druk op de rentebetalingen lager wordt.

Daarnaast kunnen deze financieringsmiddelen worden gebruikt om de economie verder monetair en fiscaal te stabiliseren, zodat de druk op de samenleving wordt verminderd, de nationale productie wordt aangejaagd en de armoede wordt bestreden”, staat in de Memorie van Toelichting van de ontwerpwet. “Financiering van projecten met buitenlands kapitaal in de particuliere sector betekent tevens dat de schuldenberg van de overheid niet groter wordt. Dit is bedoeld om de economische groei van Suriname te stimuleren en voor meer inkomsten te zorgen.”

UNITEDNEWS