MASTERCLASS: ‘COMPLIANCE CHALLENGES FOR FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE NEW NORMAL’, DOOR DRS. JIMMY BOUSAID

FOTO: DRS. JIMMY BOUSAID

TABTO Group NV* organiseert voor de tweede keer ‘Het Nationaal Compliance Congres’ van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022). NCC2022 heeft als thema “Compliance Readiness”, waarbij inzicht wordt verschaft op diverse aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector met als doel  effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van o.a. money laundering en corruptie.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen aan deze inspanningen.

De impact van de NRA en de Mutual Evaluation op de Economie van Suriname

We horen de afgelopen tijd veel stemmen die roepen dat Suriname mogelijk geblacklist zal worden na de aanstaande Mutual Evaluation door de CFATF als gevolg van een zwak AML/CFT systeem.

De FATF heeft twee lijsten:

  • Grijze lijst: Landen die als veilige haven worden beschouwd voor het ondersteunen van terreurfinanciering en het witwassen van geld, worden op de grijze lijst van de FATF geplaatst. Deze opname dient als waarschuwing voor het land dat het op de zwarte lijst kan komen.
  • Zwarte lijst: Landen die bekend staan als niet-coöperatieve landen of gebieden (NCCT’s) worden op de zwarte lijst gezet. Deze landen steunen de financiering van terrorisme en witwaspraktijken. De FATF herziet de zwarte lijst regelmatig en voegt landen toe of schrapt ze.

“We zullen echter niet  geblacklist worden na de Mutual Evaluation want we krijgen daarna de ruimte om  eventuele tekortkomingen in een strak tijdsbestek te corrigeren”, zegt Drs. Jimmy Bousaid, gewezen topman uit de financiële sector.

In de FATF 4th Round Mutual Evaluation procedure staat dat na de totstandkoming en adoptie van de MER (Mutual Evaluation Report), een follow-up proces volgt. Tijdens de follow up procedure, zal Suriname hard moeten werken aan het bevorderen van de effectiviteit in de toepassing van Compliance richtlijnen. Welke impact kan dit hebben op de economie van Suriname? In hoeverre zal dit leiden tot een Compliance cultuur binnen de diverse sectoren? 

Bousaid, die als sectordeskundige van het Bankwezen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het NRA rapport zal tijdens NCC2022 het onderwerp ‘De impact van de NRA en de Mutual Evaluation op de Economie van Suriname’ inleiden.  Hij is van mening dat hoge Compliance standaarden een essentieel onderdeel zijn van een gunstig ondernemersklimaat en stimulerend werken op zowel binnenlandse als ‘foreign direct investments’. Het door het IMF ondersteund  herstelporgramma omvat ook belangrijke support aan ons land ter verbetering van de Compliance en versterking van relevante instituties.

Masterclass: Compliance Challenges for Financial Institutions in the ‘New Normal’

Als topman in de financiële wereld zal Bousaid ook een Masterclass verzorgen getiteld ‘Compliance Challenges for Financial Institutions in the New Normal’. Dit omdat de eisen van internationale regelgevers steeds zwaarder en preciezer worden en het belang van een succesvolle uitvoering van de aanbevelingen in het NRA rapport niet genoeg benadrukt kan worden. Maar is ons land (en het financieel systeem) wel opgewassen tegen de toenemende dreiging van witwaspraktijken in het ‘nieuwe normaal’ waarin we leven?

Binnen de financiële sector is m.n. het witwasrisico het grootst bij banken en Geldtransactiekantoren. Onder geldtransactiekantoren vallen Cambio’s en Geldverzendkantoren. De laatstgenoemden voldoen in de meeste gevallen aan het Compliance beleid van de internationale organisatie waar zij onderdeel van zijn. Maar hoe staat het met het Compliance niveau bij de Cambio’s?

Hoewel het NRA rapport aangeeft dat de banken redelijk goed gescored hebben, blijkt in de praktijk  dat de toepassing van de Compliance richtlijnen voor veel banken toch een uitdaging is. De ICT systemen voor een effectief (E)CDD zijn erg duur. Is centralisatie van “Due Diligence” een optie? Wat kan deze mogelijke centralisatie betekenen voor de efficiëntie en effectiviteit in de toepassing van Compliance richtlijnen? Kan dit de uitdaging met betrekking tot ‘information sharing’ binnen en tussen de diverse sectoren verhelpen? Interessante vragstukken die tijdens de Masterclass aan de orde zullen komen.

Registratie

Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via www.ncc2022.tabtogroup.com. Klik hier voor het programma.

Menselijke intelligentie blijft de sleutel tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.

*TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten, notarissen) en overige belanghebbende bedrijven om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering  (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).

Advertorial|Tabtogroup

 

 

Facebook Comments Box