MEER VAKBONDEN SLUITEN ZICH AAN BIJ C-47

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto|Robby Berenstein, voorzitter van C-47

De Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) is versterkt met drie bonden. Het gaat om de vakbonden van Self Reliance, Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) en de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Het gaat om twee relatief jonge vakbonden, terwijl de bond van bij Self Reliance al een tijdje bestaat. De bond bij de GMD bestond langere tijd, maar was jaren inactief en ondergaat nu weer een doorstart.

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, is blij met de nieuwe aanwinsten. De aansluiting van de drie bonden versterkt niet alleen het draagvlak van de vakcentrale, maar geeft ook aan de individuele bonden meer rugdekking wanneer die meent op te komen voor betere werkomstandigheden en salariëringen. Berenstein praat over het collectief optrekken voor naleving van de arbeidsrechten in Suriname. “Binnen dat groter collectief heb je collega-vakbonden en collega-besturen met ervaring waardoor je, door een stuk informatie-uitwisseling, gedegen met jouw werkgever om de tafel kan gaan zitten”, legt de voorzitter van C-47 uit.

Door het netwerk binnen een vakcentrale hebben vakbonden meer vergelijkingsmateriaal als het gaat om identieke problemen en hoe andere bonden daarmee omgaan. Kennisuitwisseling zal de basis moeten vormen voor een goede samenwerking binnen de vakcentrale. “Zoals het moeilijk is om op het niveau van jouw bedrijf of jouw instelling individueel een probleem op te lossen en veel makkelijker is om het collectief op te lossen, is het ook zo in centraal-verband.”

Volgens Berenstein verkeren veel bonden momenteel in moeilijke onderhandelingsposities omdat directies niet bereid zijn in te komen met salarisaanpassingen en betere werkomstandigheden. Voor de vakcentrales is het heel zwaar om de belangen van de werkers veilig te stellen, laat staan als de bonden individueel zouden optrekken.

UNITEDNEWS