NDP TOONT SPORTIVITEIT MET GEEN KANDIDATEN VOOR VOORZITTER EN VICE VOORZITTER DNA. BRUNSWIJK EN SHARMAN BIJ ACCLAMATIE GEKOZEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De fractie van de Nationale Democratische partij (NDP) bestaande uit 20 zetels heeft bij de verkiezing van een voorzitter en vicevoorzitter van het parlement haar sportiviteit getoond door geen tegenkandidaten voor te dragen.

NDP-fractieleider Andre Misiekaba zegt hierop dat dit is gedaan in de geest van de transitie gesprekken die er gaande zijn tussen NDP-voorzitter en president Desi Bouterse en de nieuwe aankomende leiders.

“Wij zijn democraten en kijken naar de politieke realiteit. Het is daarom nodig deze efficiënte handeling te plegen”, zei Misiekaba. Ronny Brunswijk voorzitter va de ABOP en Dew Sharman, die door de VHP, de ABOP de NPS en de PL zijn voorgedragen werden bij acclamatie gekozen

VHP-voorzitter Santokhi bedankte de NDP voor deze opstelling en zegt dat zonder die opstelling Suriname waarschijnlijk nog verder in problemen zou zijn geraakt. Hij had een speciaal woord  aan de scheidende voorzitter Jennifer Geerlings Simons die volgens hem tot op het laatste moment haar bijdrage heeft geleverd aan het werk van het parlement tot zelf de organisatie van de vergadering waarbij er een nieuwe leiding is gekozen. De VHP voorzitter bedankte persoonlijk ook president Desi Bouterse voor de manier waarop zijn partij zich bij de verkiezing van een voorzitter en vice voorzitter in het parlement heeft opgesteld.

“Ik zou te kort schieten wanneer ik niet namens de vice president en de rest van de regering dank uitbrengt en in het bijzonder aan de gewezen voorzitter, mevrouw Simons voor het werk dat zij hier heeft gedaan en ook aan de gewezen vice voorzitter Melvin Bouva” zei president Desi Bouterse. Volgens hem hebben die twee de ladder hoog gelegd en van de nieuwe leiding verwacht wordt dat de ladder verder omhoog wordt getild. Bouterse wenste de nieuwe leiding en de gekozenen een vruchtbare nieuwe periode toe en vroeg hen met hart en ziel in te zetten voor het Surinaams belang.

“Zou het waar kunnen zijn dat Gods wegen werkelijk onvoorspelbaar zijn? Wat toen en tot verkort onmogelijk bleek, blijkt nu wel mogelijk te zijn”, zei Brunswijk. In een historische eerste toespraak als voorzitter herdacht Brunswijk het feit dat voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis een Surinamer van Marron afkomst benoemd is tot voorzitter van het hoogste college van staat. Volgens Brunswijk is etniciteit al lang geen dominante factor in Suriname en moeten alle groepen gezamenlijk optrekken om het land samen op te bouwen. Met de laatste verkiezing hebben wij Surinamers laten zien hand in hand schouder aan schouder de hand te reiken en elkaar te ondersteunen. Moeten wij daar niet dankbaar voor zijn?”

In zijn dankwoord zei hij dat door bewust te stemmen het democratisch recht tot zijn recht is gekomen. Hij beloofde dat hij binnen wet en recht niet zal nalaten te doen en in overeenstemming te laten zijn wat van een parlementsvoorzitter in een democratie wordt verwacht.  Er zal volgens hem geen onderscheid gemaakt worden tussen oppositie en coalitie en dat de grondwet strikt zal worden nageleefd als het gaat om het controleren van het parlement. Wij u en ik zullen alles steeds conform wet en recht moeten doen gericht op welvaart en voorspoed van alle Surinamers waar zij ook hun woon en verblijfplaats hebben”, zei voorzitter Brunswijk.

De plechtige vergadering heeft vanaf het begin van de kandidaatstelling van een voorzitter en vice voorzitter een positieve sfeer gehad. De opluchting was voelbaar, nadat Misiekaba bekend maakte dat er geen tegenkandidaten waren van de NDP. Ook de felicitaties en toespraken daarna waren eensgezind en positief.

UNITEDNEWS