NIEUW DORPSHOOFD POWAKKA NOG STEEDS NIET FORMEEL ERKEND DOOR OVERHEID

Foto: President Chan Santokhi en het gekozen dorpshoofd van Powakka, Sergio Sabajo.

Ondanks zijn verkiezing tot dorpshoofd van Powakka twee jaar geleden, wacht Sergio Sabajo nog steeds op formele erkenning van de centrale overheid.

Daarom hebben zijn aanhangers afgelopen dinsdag de weg naar Powakka geblokkeerd om druk uit te oefenen op de overheid. Volgens Sabajo zijn politieke motieven hoogstwaarschijnlijk de reden voor het uitblijven van erkenning. Patricia Sabajo, die in 2021 niet herkozen werd als dorpshoofd, blijft formeel nog steeds aan het hoofd staan.

Het vertragen van de formele procedures maakt het voor het nieuwe dorpshoofd bijzonder moeilijk om de belangen van zijn inheemse gemeenschap te behartigen. Hij stelt dat de gewenste ontwikkeling van het dorp ernstig gehinderd wordt doordat hij niet officieel als gesprekspartner van de centrale overheid wordt beschouwd.

Dit probleem is herhaaldelijk aangekaart bij de regering, maar tot nu toe zonder resultaat. Tijdens het laatste overleg, enkele weken geleden, werden er enkele oplossingsmodellen besproken met stafleden van het Kabinet van de President. Er werd beloofd spoedig contact op te nemen om de formaliteiten af te handelen, maar dit contact is nooit tot stand gekomen. “We willen een oplossing,” benadrukt Sabajo.

Hoewel Sergio Sabajo benadrukt dat er geen vijandigheid is jegens de voormalige kapitein, blijft zij formeel nog steeds aan het roer staan volgens een beschikking, ondanks haar afwijzing tijdens de dorpsverkiezingen. “De regering zaait tweedracht door het nieuwe dorpsgezag niet te erkennen,” aldus Sabajo.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box