NIEUW REGEERPROGRAMMA MOET UITERLIJK 15 SEPTEMBER ROND ZIJN

De regering is druk bezig met het opstellen van het Regeerprogramma 2020-2025. In dit document is de ontwikkelingsrichting van het beleid van de regering Santokhi voor de komende vijf jaren uitgezet.

Volgens het staatshoofd moet het document uiterlijk 15 september af zijn. De ministers zijn daarna aan de beurt om hun jaarplan op te stellen: een voortvloeisel van het meerjarenplan. 

Momenteel is de regering ook druk bezig met het samenstellen van de ontwerpstaatsbegroting voor 2021. De behandeling van de ontwerpbegroting 2020 heeft nog niet plaatsgevonden in De Nationale Assemblee (DNA). Die zal middels een Nota van Wijziging geactualiseerd worden, zodat die alsnog de hamer kan passeren. “Omdat de begroting voor 2020 nog niet is behandeld in het parlement zullen wij die met een Nota van Wijziging tijdens de behandeling aanpassen en brengen naar de realiteit; brengen naar de geest van ons Wederopbouw Programma en brengen naar de geest van ons Regeerprogramma 2020-2025”, zegt de president. “Dag en nacht werken we om ons geliefd land weer op het rechte spoor te krijgen, en we zullen werken op basis van wet en recht volgens algemene beginselen van behoorlijk bestuur en goed en transparant bestuur met in achtneming van de principes van rechtsstatelijkheid. Een beleid zonder corruptie met behoorlijk bestuur en degelijk en integer financieel management. Een rechtvaardige samenleving willen wij en we gaan een beleid voeren gebaseerd op dialoog, respect en wederzijds begrip.”

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want de administratie van de overheid wordt als een puinhoop omschreven. Er zijn meerdere valkuilen ontdekt die rieken naar bewuste handelingen van het vorig kabinet om de nieuwe regering de wind uit de zeilen te halen. Dagelijks stuiten alle ministers op onregelmatigheden die de wenkbrauwen doen fronzen. “Elke keer als we denken dat we eruit zijn, zien we dat er nog meer zaken aan het licht komen die erger zijn dan de vorige”, zegt president Santhoki. “We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de vorige regering bewust boobytraps heeft gecreëerd.”

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box