OOK BEDRIJFSLEVEN DRINGT AAN OP TERUGHALEN CORRUPTIEGELDEN

De regering wordt letterlijk vanuit alle kanten opgeroepen om corruptiegelden terug te halen naar de boezem van de staat.

Zelfs exponenten verbonden aan het vorig kabinet kunnen zich terugvinden in de oproep dat de verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen. Niet alleen in De Nationale Assemblee (DNA), maar ook bij de Staatsraad wordt de regering aangemoedigd om paal en perk te stellen. Het bedrijfsleven, die ook vertegenwoordigd is in de Staatsraad, is heel duidelijk daarover: alle middelen die op een oneigenlijke manier zijn weggenomen, moeten worden opgespoord en in beslag worden genomen. Dit is als voorwaarde gesteld om mee te kunnen gaan met fiscale maatregelen die de regering wenst te treffen.

Tijdens de behandeling van de wetsontwerpen over de solidariteitsheffing waarbij de loon- en inkomstenbelasting met 10% worden verhoogd voor de twee hoogste inkomstengroepen is het standpunt van het bedrijfsleven kenbaar gemaakt. De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) gaat er ook vanuit dat de belastingschijven eerst worden aangepast en dat er voortvarendheid aan de dag wordt gesteld om gelden die worden misgelopen in de informele sector en via de corruptieve weg zijn verdwenen op te halen. “Er is aangegeven dat er een samenhangend pakket van maatregelen in de maak is. We hebben wel nadrukkelijk gevraagd dat het goed wordt gecommuniceerd met die samenleving, omdat je uiteindelijk niet de indruk wil wekken dat er voor de “easy way out” wordt gekozen”, zegt ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk. “We hebben heel nadrukkelijk aangegeven, ook de andere partners in de Staatsraad, dat de middelen moeten worden teruggevorderd, daar waar er sprake is geweest corruptie in de afgelopen periode. Dus we kijken wel uit naar een team van terzake deskundigen en mensen met mandaat die achter deze middelen aan zullen gaan. Dat zijn onze standpunten op dit stuk”, aldus de ASFA-voorzitter.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box