NPS PROBEERT ECONOMISCHE INZICHTEN DOOR TE GEVEN MIDDELS SERIE OPENBARE LEZINGEN

Foto: “Investeren in Suriname; de problemen en oplossingen”. Inleider is Roy Rijger 
De sociaal-maatschappelijke en financieel-economische situatie waarin Suriname verkeert, baart de Nationale Partij Suriname (NPS) zorgen. De moeizaam gerealiseerde groei  en ontwikkeling die tot 2010 tot stand was gebracht, is door ondoordachte, populistische uitgaven en programma’s aan diggelen geslagen.
De conclusie dat de IMF Suriname categoriseert als D7 land (één van de 7 landen met een hoge staatschuld) is zorgwekkend.
In het besef dat de situatie niet rooskleurig is, wil de groene partij handvaten bieden aan burgers om hun positie en condities enigszins te verbeteren. Dit vanuit van haar ontwikkelingsvisie waarin het uitgangspunt is dat een ieder zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen mits aan hen de juiste incentives wordt aangereikt, zegt partijvoorzitter Gregory Rusland. Hij verwijst naar het bekende Chinees spreekwoord van “Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven”.
In dit kader start de NPS wederom een serie openbare lezingen- en discussiecyclus om mensen tools aan te reiken over hoe zij zelfvoorzienend kunnen leven.
Rusland noemt als voorbeeld de komende discussieavond op 3 februari aanstaande om 19.00 uur met als onderwerp “Investeren in Suriname; de problemen en oplossingen”. De inleider is Roy Rijger, terwijl Wilgo Bilkerdijk voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en Sherida Mormon, directeur van de Vereniging Bedrijfsleven (VSB) zitting hebben in het panel. De NPS-voorzitter meent dat het geven van pakketten om mensen uit hun sociale nood te helpen niet een langdurig proces mag zijn. Ter voorkoming dat Suriname vervalt in een situatie waarin burgers continu hun hand moeten ophouden of waarbij de criminaliteit toeneemt is het noodzakelijk dat naast goed beleid individuen worden versterkt met kennis zodat zij weerbaar en redelijk onafhankelijk kunnen zijn.
PERSBERICHT|NPS
Facebook Comments Box