VELEN VRAGEN ZICH AF WAAR HET LICHT IN DE TUNNEL IS?

Auteur: Dahoe Imran

Het is opvallend stil bij de monetaire autoriteiten en de beleidsmakers wanneer koersen stijgen en het devaluatiespook ook in 2023 Suriname behekst. Nadat in de media door formele instituten een inflatie van 50% over het jaar 2022 en leningen van USD 314 miljoen worden gepresenteerd en bevestigd, vraagt een ieder zich af waar het licht in de tunnel is.

Vooral wanneer de samenleving al in januari 2023 wordt geconfronteerd met explosieve prijsstijgingen, ongestructureerde wetstoepassingen en polarisatie. De chaos is compleet, wanneer steeds meer mensen begrijpen wat de daadwerkelijke oorzaken zijn en dat het beleid in de afgelopen 2,5 jaar visieloos en desastreus is geweest voor Suriname. De internationale referenties voor Suriname als mensensmokkel, drugsdoorvoer, witwassen, rechtsonzekerheid, financiële en monetaire instabiliteit, etnische polarisatie, corruptie en nepotisme dragen niet bij aan ons imago.  In tegenstelling tot al deze negativiteit wordt door Staatsolie bekendgemaakt dat USD 300 miljoen aan dividend gestort is voor de regering. Het wachten is op de bijdrage van de dividenden van de participatie in Newmont en Rosebel en de royalty’s die ook deze internationale bedrijven bij wet afdragen aan de STAAT over het jaar 2022. IMF coördinator, de heer K. Eckhorst, maakt in de media duidelijk dat onze valuta niet aan het aflossen van onze buitenlandse leningen wordt uitgegeven.  Waar worden onze reserves dan aan besteed?Wanneer wij de data van de CBVS en IMF natrekken, zou meer dan USD 1.3 miljard in 2,5 jaar moeten zijn toegevoegd aan onze valutareserves uit dividenden en belastingen. Daarnaast heeft ook IMF USD 175 miljoen bijgedragen voor een wereldwijde COVID steun in het jaar 2021. Naast de ontvangen tranches van IMF hebben we nu ook USD 314 miljoen aan leningen over het jaar 2022.

Beleidsmakers hebben gedurende het jaar 2022 via de media en in de DNA vaker aangegeven dat de dekking van de SRD munteenheid ten opzichte van onze valuta positie 95% bedraagt (2020: 67%). De vraag is dan wat de oorzaken zijn van onze hyper inflatie en explosieve koersstijging  van 340% in het jaar 2022 in vergelijking met het jaar 2020. Wat wel duidelijk wordt is dat de devaluatie van onze munteenheid de SRD in dit geval niet te maken heeft met de dekking van onze munt en zal dan in andere hoeken gezocht moeten worden.

De feitelijkheden

De enorme toename van SRD’s in omloop in 2023 (SRD 6 MILJARD) ten opzichte van het jaar 2020 (SRD 2 MILJARD) op basis van de data van onze CBVS en IMF bevestigd de enorme geldschepping die in Suriname plaatsvindt sinds 2020, de afgelopen 2.5 jaar dus.

Op 15 juni 2022 maakt de Centrale Bank van Suriname bekend de torenhoge inflatie van rond de 60 procent te willen beteugelen. Dat doet het land met de uitgifte van waardepapieren, waarmee de hoeveelheid Surinaamse dollars die in omloop zijn wordt verminderd. Deze zijn op termijn ook bedoeld als spaarmogelijkheid voor de ‘’kleine man”, maakte de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bekend. Suriname heeft als doel om de inflatie aan het eind van dit jaar tussen de 26 en 30 procent te brengen met de OPEN MARKET OPERATIONS (OMO).

Ook de President heeft zich uitgesproken in DNA en in de media omtrent zijn beleidskeuzes in 2022.

“De resultaten van de eerste evaluatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) sedert de goedkeuring van het Surinaams programma in december 2021 zijn dat het land op de goede weg is.

Zo informeerde president Chandrikapersad Santokhi de Nationale Assemblee (DNA) vrijdag. Het staatshoofd spreekt van een positief resultaat voor Suriname.

Verder is bevestigd dat de koers stabiel is. In de projectie van de internationale financiële instelling is er thans sprake van economische groei op de middellange termijn.”

Na de formele rapportages van ABS in Starnieuws mag duidelijk worden dat bij een inflatie cijfer 2022 van 50% en een koersstijging in het jaar 2022 van 57% ook dit beleid faliekant mislukt is.

De internationale en nationale rapportages van onder meer IMF, IDB, CBVS, ABS en EMFI tonen een totaal ander beeld dan wat beleidsmakers de samenleving voorhouden. Ter illustratie van de desinformatie zal een simpele exercitie middels google duidelijkheid verschaffen.

In een schrijven van de Nederlandse Regering gericht aan de TWEEDE KAMER aangeboden door de minister van Buitenlandse zaken, de heer W.B. Hoekstra, namens de Minister-President en de minister van Financiën op 5 september 2022 wordt voor ons eenvoudig de economische data uit internationale rapportages en nationale rapportages bevestigd. Wist u dat in Suriname sinds 2013 een hoge inflatie in de economie zich voordoet van gemiddeld 50% gedurende de afgelopen drie jaren? En dat de Surinaamse munteenheid sinds september 2020 een waardedaling van meer dan 200% heeft ondergaan?

De NEDERLANDSE REGERING BEVESTIGD EN VERWIJST NAAR DE FORMELE PUBLICATIES EN RAPPORTAGES waarbij de cijfers van het Internationaal Monetair Fonds laten zien dat de inflatie, zoals gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex, sterk fluctueerde de laatste drie jaar. In 2021 lag deze stijging op 59,1%, in 2020 lag dit cijfer op 34,9% en in 2019 was dit 4,4%. Het terugdringen van inflatie is één van de doelstellingen van het IMF-programma.

Het is bekend dat de Surinaamse munteenheid sinds september 2020 een sterke waardedaling heeft ondergaan. Onderdeel hiervan was het besluit van de Centrale Bank van Suriname om de wisselkoers in september 2020 aan te passen. Dit was onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van de regering Santokhi.

Al deze feitelijkheden roepen grote vraagtekens bij een ieder op. De samenleving, critici alsmede organisaties nationaal en internationaal, zijn steeds openlijker bij het weergeven van hun ongenoegen omtrent het desastreus beleid dat momenteel wordt gevoerd . Wanneer nu ook de VES bevestigd dat het beleid van de regering niet integer te noemen valt. 

DE REALITEIT

Het zou nodig kunnen zijn om onze beleidsmakers eraan te herinneren dat een beleid van devaluatie in een onontwikkelde economie zou kunnen leiden tot inflatie, een lagere capaciteitsbenutting in de weinige bestaande fabrieken en uiteindelijk zou leiden tot wijdverspreide werkloosheid in alle  sectoren. Het huidig beleid veroorzaakt extreme armoede en corruptie.

De diep gewortelde corruptie om de eindjes aan elkaar te knopen wordt door de huidige situatie een structureel fenomeen. De diefstal van nationale schatkisten op een niveau dat je doet rillen is nu een feit. De toevlucht tot corrupte praktijken door ambtsdragers, familie en vrienden om te kunnen genieten van de goede dingen van het leven blijkt een misselijkmakend gewoonte te zijn.

 Rest mij de vraag waar alle valuta inkomsten en leningen van de regering zijn die publiekelijk worden gerapporteerd maar nimmer verschijnen op de internationale reserve staten van de CBVS. Vooral als deze niet worden ingezet om de buitenlandse schulden te betalen zou een devaluatie en een inflatie van dit formaat onmogelijk zijn.  Zijn het dan de beleidskeuzes van deze regering om deze valuta gelden eerder in het buitenland in een verborgen fonds te sparen in plaats van inzetten voor het welzijn van Suriname? Want dan kan met trots worden verkondigd: “WIJ HEBBEN USD 1 miljard VALUTA GESPAARD, maar wij hebben geen schulden betaald en behoren nu tot de DEBT 7 (D7) landen van de wereld zoals IMF President, Mevrouw Kristalina Georgieva, internationaal bekendmaakt”. Het zijn deze tegenstellingen tussen nationale podiumtaal en internationale formele rapportages en publicaties die maken dat het politiek wantrouwen in Suriname een nieuw dieptepunt krijgt. Eenmaal aan de macht lijkt het alsof democratische instituten geleidelijk worden uitgeschakeld.

Bronnen:

Suriname wil hoge inflatie met waardepapieren te lijf gaan; ANP 15 juni 2022; www.de ondernemer.nl)

GFC nieuws Inflatie tegen 2024 gedaald van 60% naar 12%

Bankbiljetten in omloop SRD 2.112.890,8 (JANUARI 2020) 6.087.165,7 (JANUARI 2023) BRON: WWW.CBVS.SR

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/05/beantwoording-vragen-over-verslag-van-staatskasfraude-in-suriname

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/12/23/Suriname-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-Informational-Annex-and-48916#:~:text=Summary%3A,weaken%20in%20the%20coming%20year.

Ingezonden

Facebook Comments Box