OOK IN SURINAME WORDEN KINDEREN ACHTERGEHOUDEN VANWEGE HUN RAS, TAAL EN RELIGIE

“Racisme en discriminatie van kinderen op basis van hun etniciteit, taal en religie zijn schering en inslag in landen over de hele wereld”, schrijft het Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) in een onderzoeksrapport dat vrijdag verscheen naar aanleiding van de 33e verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind op zondag 20 november. Het onderzoek van UNICEF richt zich op 22 landen, waaronder Suriname.

In het rapport wordt verwezen hoe racisme en discriminatie tegen kinderen wereldwijd invloed hebben op onder meer onderwijs, gezondheid en toegang tot overheidsdiensten. Dat de verschillen tussen etnische groepen systematisch zijn kwamen ook aan de orde van de dag.

Kinderen uit verschillende minderheidsgroepen zouden een achterstand hebben op hun leeftijdsgenoten. Kinderen uit bevoorrechte groepen hebben twee keer zoveel kansen om de basisleesvaardigheid onder de knie te krijgen dan kinderen uit een andere etnische-, taal- of religieuze groep.

Het rapport benadrukt hoe discriminatie en uitsluiting, niet alleen de achterstanden en armoede verergeren, maar ook zorgdragen voor een slechtere gezondheid, minder voedselzekerheid, lagere leerresultaten en een grotere kans op opsluiting in gevangenschap. Dit kan leiden tot meer tienerzwangerschappen, lagere arbeidsparticipatie en lagere lonen op volwassen leeftijd. “Racisme en discriminatie zorgen voor uitsluiting en achterstanden die een leven lang kunnen duren”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

Volgens experts zijn discriminatie en racisme in Nederland een gevolg van het slavernijverleden, en heeft Nederland eeuwenlang bewust mensen van kleur en niet-christenen neergezet als minderwaardig.

De gevolgen van die bewuste beroving van het menselijke zijn nog steeds terug te zien in bijvoorbeeld het onderwijs, concludeert Wendeline Flores, conservator koloniale geschiedenis van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW), na vier jaar wetenschappelijk onderzoek.

Volgens het Nederlands ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap is het nog steeds het geval dat stagiaires met een migratieachtergrond veel moeilijker een stageplek vinden, en krijgen deze leerlingen relatief vaak een te laag schooladvies.

Laszlo benadrukt dat het noodzakelijk is dat de rechten van elk kind worden beschermd, wie het ook is en waar het ook vandaan komt, voor het opbouwen van een ​​vreedzamere, welvarendere en rechtvaardigere wereld voor iedereen.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box