OPRICHTING NIEUWE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ DEZE WEEK BIJ DNA

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Het debacle rond New SURFIN NV wordt gecorrigeerd met de oprichtring van een investeringsmaatschappij die wel conform de juiste procedures zal geschieden.

De regering stuurt deze week de oprichtingsdocumenten, waaronder de statuten van dit staatsbedrijf, naar De Nationale Assemblee (DNA) om hierover een uitspraak te doen. Feit is volgens president Chan Santokhi dat het niet gaat om een nieuwe bank of entiteit bedoeld om corruptie te plegen, maar om buitenlands investeringskapitaal aan te trekken. De fouten die zijn gemaakt rond de oprichting van SURFIN en de kritische kanttekeningen vanuit DNA op de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden worden daarbij meegenomen.

“In dit kader zal ook de conceptoprichtingsakte van de nieuwe investeringsmaatschappij aan uw parlement worden aangeboden de komende dagen. Misschien reeds maandag, begin van de week, conform de Comptabiliteitswet en overige vigerende wettelijke regelingen”, deelt het staatshoofd mee aan DNA-voorzitter Marinus Bee. Experts zijn erbij gehaald om ervoor te zorgen dat de oprichting van de investeringsmaatschappij voldoet aan alle gestelde eisen.

“De regering heeft zich daarbij laten adviseren door verschillende interne en externe deskundigen om te komen tot een nieuwe investeringsmaatschappij die conform de geldende procedures correct zal worden opgericht met ook in achtneming van de corporate governance.”

Uit de evaluatie die heeft plaatsgevonden rond de SURFIN-kwestie komt de president tot de conclusie dat er niet gesteld kan worden dat SURFIN reeds was opgericht. Het is slechts gebleven bij een intentie, ondanks het bedrijf reeds geregistreerd was bij KKF. Vanwege de procedurele fouten was de oprichting nietig, nog voordat het bedrijf nietig kon worden verklaard.

“Uit alles blijkt dat door de procedurele onvolkomenheden de voorgenomen nv in feite nooit is opgericht, omdat de formele procedures en de zaken die erbij moesten komen ook niet zijn bewandeld.

Uiteindelijk hebben deskundigen geadviseerd dat omdat er uitgegaan wordt dat die nv nooit heeft bestaan, nooit is opgericht, dat die nietigheid daarvan officieel zal worden aangevraagd bij de notaris. De nietigheid van de nv zal formeler worden vastgesteld middels een notariële akte, en de Kamer van Koophandel en Fabrieken zal worden verzocht om de inschrijving van NEW SURFIN NV door te halen uit het handelsregister. Er is dus geen enkel rechtsgevolg geweest bij de voorgenomen oprichting van SURFIN NV en er zijn geen wetten overtreden. NEW SURFIN NV is niet existent en bestaat simpelweg niet formeel als een nv”, aldus Santokhi.

UNITEDNEWS