SAMENLEVING BELANGRIJKE SPELER IN BEHEERSING WISSELKOERS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De samenleving vervult een sleutelrol in de beheersing van de wisselkoers. Door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is de financiële sector per 1 maart vrijgelaten om te laveren tussen 14,29 SRD en16,30 SRD voor de Amerikaanse Dollar (USD)

De onderlinge concurrentie tussen de verschillende instellingen zal moeten resulteren in wat de gangbare wisselkoers zal worden. Bij de samenleving ligt de verantwoordelijkheid om er niet voor te zorgen dat er buiten de marge wordt gehandeld. Dit is volgens CBvS-Governor Maurice Roemer het beste mechanisme.

Vanuit de overheid zal de controle op onder andere geldwisselkantoren opgevoerd worden om te voorkomen dat zij een hogere wisselkoers hanteren dan vastgesteld door de CBvS. Van de samenleving wordt verwacht dat zij geen hogere koersen stimuleert door meer te vragen of te accepteren dan wat er bepaald is door de CBvS.

“We horen uit de samenleving dat er dus ook transacties worden gedaan buiten de officiële cijfers om, maar daar hebben we als bank geen bewijs van”, zegt Roemer. “Wij zijn degene die het niet moeten accepteren. U bent vrager.

Als u het niet accepteert en het aangeeft, dan gebeurt het ook niet meer. Dat is ook werking van vraag en aanbod. Wanneer alleen een enkeling het kan bepalen, en iedereen accepteert het, dan verandert er niks. Dus wat betreft controlemechanisme, graag ook het publiek die we moeten gaan inzetten”, zegt de governor van de moederbank.

Met de internationale reserve tracht de CBvS de behoefte aan vreemde valuta te counteren. Helaas is de reële reserve net genoeg voor een dekking van enkele weken. Het overgroot deel bestaat uit tegoeden van de commerciële banken, maar die zijn afgegrendeld. Met enkele monetaire maatregelen, waaronder een deal met het Internationale Monetair Fonds (IMF), tracht de overheid de positie van de reserves te versterken.

De zwarte markt, die nog altijd dichtbij 20 SRD voor de USD hanteert, zal verdwijnen naarmate er reserves toenemen. “In ieder geval, als wij kunnen voldoen aan die vraag, dan is er geheel geen probleem.

En dan zou je zeggen dat die parallel- of die zwarte marktkoers geen schaarste is en dus geen recht van bestaan zou hebben”, aldus Roemer.

UNITEDNEWS