REGERING EN VAKBEWEGING PRATEN OVER AANPASSING BELASTINGSCHIJVEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De regering en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) praten maandag over de mogelijkheden om de belastingschijven aan te passen.

Ravaksur heeft de regering per brief erop gewezen dat het belastingstelsel achterhaald en onrechtvaardig is. Volgens Robby Berenstein, coördinator van Ravaksur, is de regering bereid te praten over dit vraagstuk en dat stemt hem tot zover goed. Het eerste gesprek vond afgelopen maand plaats en werd de afspraak gemaakt om op 6 mei weer bij elkaar komen. Ravaksur zal dan enkele voorstellen aan de regering voorhouden.

Binnen Ravaksur is de algemene gedachte dat de belastingen moordend zijn voor de lage- en middeninkomensklasse. Er is onlangs een loonronde bij de overheid geweest, maar die is eerder de belastingdienst dan de ambtenarij ten goede gekomen. “De mensen komen op een gegeven moment in hogere belastingschijven terecht, omdat ze loonsverhoging krijgen. Die schijven worden niet aangepast, waardoor de mensen meer belasting moeten betalen”, legt Berenstein uit.

De belastingschijven zijn niet samen met de lonen aangepast waardoor bij sommige loontrekkers de inhoudingen hen terugbrengt naar bijna hetzelfde niveau als het vorige salaris.

De vakbeweging wil verbetering van de koopkracht en niet per se loonsverhogingen. De loontrekkers moeten meer kunnen doen met het reeds beschikbaar inkomen. Vanwege de hoge en stijgende winkelprijzen is dit steeds minder mogelijk. Het verhogen van de salarissen brengt ook geldontwaarding en inflatie teweeg.

Volgens Berenstein is dit het uiteindelijk vraagstuk waarop een antwoord gevonden dient te worden. “Dus op basis van dat principe hebben we een voorstel gedaan voor aanpassing van de schijven en de belastingtarieven. Je hebt ook tarieven van kinderbijslag en de belastingvrije som. Daarnaast hebben we een integraal voorstel, en we wachten dus daarna de reactie van de regering af. Op 6 mei is het vervolggesprek waarbij we concrete voorstellen zullen bespreken”, aldus Berenstein.

UNITEDNEWS