REGERING TER VERANTWOORDING GEROEPEN VOOR BEHEER STAATSFINANCIEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De politieke partijen DOE en NPS hebben een interpellatievoorstel ingediend bij de Nationale Assemblee (DNA) over een reeks vraagstukken met betrekking tot het beheer van de staatsfinanciën.

De directe aanleiding van het interpellatievoorstel is de verdamping van USD 100 miljoen aan tegoeden die de samenleving, via de commerciële banken, had toevertrouwd aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). “De reeds zeer fragiele schijn-economische stabiliteit en het vertrouwen is aan diggelen geslagen door deze onverantwoordelijke autoriteiten, organen, personen en instituten. Opnieuw een dieptepunt voor wat integer beleid zou moeten zijn”, zegt DOE-voorzitter Steven Alfaisi. “DOE vraagt daarom aan de regering om onmiddellijk aan de volksvertegenwoordiging tekst en uitleg te geven, en ook gevolgen hieraan te verbinden. Ook wat betreft het ontslag van de douaneleiding, waarover tot nog toe onduidelijkheid over bestaat”, aldus Alfaisi.

Namens de partij heeft fractieleider Carl Breeveld het interpellatievoorstel ondertekend samen met NPS-parlementariër Patricia Etnel. Er zijn maar liefs 17 overwegingen opgenomen in het ingediende interpellatievoorstel:

 • dat de jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname beschikbaar moeten zijn voor het publiek en deze vanaf 2015 niet zijn gepubliceerd.
 • dat vanaf 2015 tot heden circa 1.2 miljard aan wisselkoersverliezen is geleden en als het juist is dat het eigen vermogen van de Centrale Bank van Suriname een negatief balans aangeeft.
 • dat het IMF en de lokale deskundigen de regering hebben opgeroepen de kapitaalpositie van de Centrale Bank van Suriname te versterken en duidelijkheid komt wanneer dit zal gebeuren.
 • dat er informatie gegeven moet worden met welke financiële middelen de recente onroerende goederen zijn aangeschaft, rekening houdende met het negatief eigenvermogen van de Bank.
 • dat duidelijkheid gebracht moet worden over de bron van de goedkope USD van Chotelal, hoeveel er beschikbaar is gesteld en wat de bedoeling was van deze operatie.
 • dat de samenleving geïnformeerd moet worden over welke opdrachten Orion tezamen met Clairfield in de financiële sector hebben uitgevoerd.
 • dat er nu een fors begrotingstekort is en hoe het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nu gedekt zal worden.
 • dat met het ontslag van de governor van de Centrale Bank van Suriname er verschillende schandalen manifest geworden zijn, die talloze burgers grote zorgen baren.
 • dat de leiding van de CBvS is vervangen en hoe deze ingevuld zal worden.
 • dat het nu duidelijk moet zijn voor de samenleving wanneer de nieuwe bankwet komt en een einde komt aan monetair financieren.
 • dat de regering de samenleving geen zekerheid en vertrouwen biedt dat voldaan wordt aan de aflossingsverplichtingen en evenzo een duidelijk overzicht dat de leningen tijdig worden afgelost.
 • dat een in gebreke blijven van de Staat vele banken in ernstige liquiditeitsproblemen kan brengen en dat het duidelijk moet zijn wat de regering doet om dit te voorkomen.
 • dat de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname betrekking hebben op verdamping van US$ 100 miljoen kasreserve van de commerciële banken.
 • dat de samenleving door deze ontwikkelingen en het gevoerde beleid rechtstreeks benadeeld wordt.
 • dat de samenleving geïnformeerd moet worden als de commerciële banken nog meer USD-kasreserves moeten overdragen aan de CBvS en als deze middelen gebruikt worden voor valuta-interventies van de CBvS.
 • dat er informatie wordt verschaft betreffende het leenbeleid van de regering en de stand van zaken m.b.t. de klacht van VHP tegen de minister van Financiën, dhr. G. Hoefdraad inzake overschrijding kredietplafond van de Staat.
 • dat er tot op heden geen duidelijkheid is gebracht m.b.t. het SPSB-schandaal en waarom er geen harde maatregelen getroffen worden tegen met name dhr. Kromosoeto.

De bal ligt bij DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons om het interpellatievoorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de leden.

UNITEDNEWS